John Arntsen blir ny økonomi- og personaldirektør i Widerøe

John Arntsen (41) er ansatt som ny økonomi- og personal direktør i Widerøe. Arntsen har bred økonomierfaring og har jobbet i Widerøe i 16 år.

Arntsen har frem til nå vært ansatt som økonomisjef i Widerøe, der han har hatt ansvaret for analyse, kontroll og finans i selskapet. Han har vært ansatt i Widerøe siden 1992, og jobbet som økonomikonsulent frem til 1997, da han tiltrådte stillingen som økonomisjef.

Stillingen som økonomi- og personaldirektør i Widerøe innebærer ansvaret for økonomi, IT, personal og interne servicefunksjoner i Widerøe. Arntsen vil få personalansvar for ca 60 personer.
- Jeg er svært forøyd over å få en kapasitet som John Arntsen på lederlaget i Widerøe, sier administrerende direktør Lars Kobberstad. - Jeg er helt sikker på at hans lange erfaring i Widerøe vil komme til god nytte i forhold til Widerøes kommende utfordringer, sier Kobberstad. John er en svært kompetent og dyktig medarbeider som jeg har hatt gleden av å jobbe sammen med i mange år, sier Kobberstad

John Arntsen forteller at han ser fram til å ta fatt på nye utfordringer i Widerøe. – Jeg gleder meg til å jobbe med et bredere fagfelt innenfor selskapet, og har ambisjoner om sammen med medarbeiderne å gjøre Widerøe til et bedre selskap både for kunder, ansatte og eiere, sier påtroppende økonomi- og personaldirektør John Arntsen.

John Arntsen er utdannet siviløkonom ved Handelshøyskolen i Bodø. Han er gift, har tre barn og bor i Bodø. Arntsen begynner i stillingen i august.


For ytterligere informasjon, kontakt administrerende direktør Lars Kobberstad 95714710 eller økonomi- og personaldirektør John Arntsen 95714712

Om oss

Widerøes Flyveselskap AS ble startet av fem entusiastiske venner i 1934. En av dem var Viggo Widerøe. Dengang holdt de til på Ingierstrand utenfor Oslo, og de aller første årene var virksomheten knyttet til taxi-, ambulanse-, skole- og fotoflyvning.Idag, snart 75 år senere, har Widerøe over 350 daglige avganger til 41 destinasjoner i inn- og utland og mer enn 1.9 millioner reisende i året. Vi er fortsatt små, men ikke mindre enn at vi har det største innenlandske rutenettet i Norge.

Multimedia

Multimedia