Kraftig avgiftsøkning for Widerøe

Kraftig avgiftsøkning for Widerøe (Oslo/Bodø 3. juli 2001) Innføringen av "0-sats" for moms oppveier på langt nær de kraftige avgiftsøkningene myndighetene har vedtatt i år. For Widerøe betyr regjeringens samlede avgiftstrykk at avgiftene for hver passasjer øker med 19 prosent, selv når gevinsten ved momsreformen tas med i regnestykket. - Omleggingen av avgiftssystemet og innføring av "0-sats" på moms er blitt fremstilt som et nullspill for luftfarten. Vi må dessverre konstatere at for et selskap som Widerøe går regnestykket klart i minus. Moms-gevinsten oppveier bare en liten del av avgiftsøkningen, og vår samlede avgiftsbør er blitt tyngre å bære enn noensinne, sier administrerende direktør Per Arne Watle. Slik ser dette regnestykket ut for Widerøe: 1. april la regjeringen om den avgiften flyselskapene må betale rett i statskassen. For Widerøe medførte dette en økning på årsbasis fra 21 millioner til 74 millioner kroner, et hopp på over 250%. Samtidig har vi fått oppjustert avgiftene til Luftfartsverket og CO2-avgiften. 1. juli ble det innført såkalt "0-sats" på moms. Dette gir Widerøe en årlig forbedring på 31 millioner kroner. I år 2000 betalte Widerøe totalt 242 millioner kroner i avgifter til myndighetene og private flyplasser. Effekten av de økningene som har kommet i år betyr et samlet årlig avgiftsnivå på 276 millioner kroner. Dette er en økning på 13 prosent, etter at fordelen ved 0-moms er inkludert. Samtidig er antall avganger og passasjerer redusert. Dette innebærer at for hver passasjer og for hver avgang så øker avgiftsbelastningen med 19 prosent. - Avgiftene i Norge utgjør i gjennomsnitt over 30 prosent av det en flybillett koster, mens nivået i våre naboland og EU for øvrig ligger på 15-20 prosent. Vi vil oppfordre myndighetene til å redusere de samlede avgiftene til samme nivå som i Europa, slik at vi kan få like ramme- og konkurransevilkår som de utenlandske selskapene som flyr til og fra Norge, sier Watle. Widerøe's Flyveselskap ble grunnlagt i 1934 og har i dag 1200 medarbeidere. Selskapet har betjent kortbaneflyruter i Norge siden 1968. I tillegg til anbudsrutene på kortbanenettet opereres kommersielle ruter på regionalrutenettet som går til og fra Torp ved Sandefjord til Stavanger, Bergen, Trondheim, København og Stockholm, samt Oslo- Gøteborg, Oslo-Berlin, Bergen-Stavanger og Stavanger-Aberdeen. Widerøe trafikkerer 32 flyplasser i Norge og 5 i utlandet. Ca. 1,5 millioner passasjerer reiser med Widerøe, som har en totalomsetning på 1,7 milliarder kroner. Selskapet opererer 27 Dash 8-fly. SAS er majoritetseier i Widerøe, og selskapene har et nært samarbeid. For ytterligere opplysninger kontakt: Direktør for produktavdelingen, Terje Skram tlf. 67116034 / 90188415, informasjonsdirektør Martin Lohne 67116112 / 90548547 Widerøes Internettadresse: http://www.wideroe.no ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/18/20031118BIT00610/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/18/20031118BIT00610/wkr0002.pdf

Om oss

Widerøes Flyveselskap AS ble startet av fem entusiastiske venner i 1934. En av dem var Viggo Widerøe. Dengang holdt de til på Ingierstrand utenfor Oslo, og de aller første årene var virksomheten knyttet til taxi-, ambulanse-, skole- og fotoflyvning.Idag, snart 75 år senere, har Widerøe over 350 daglige avganger til 41 destinasjoner i inn- og utland og mer enn 1.9 millioner reisende i året. Vi er fortsatt små, men ikke mindre enn at vi har det største innenlandske rutenettet i Norge.

Abonner

Dokumenter og linker