Ny optimisme i Widerøe

Ny optimisme i Widerøe (Bodø/Oslo 11. august 2003) Et lite pluss, men samtidig betydelig svakere enn fjoråret. Resultatet for 1. halvår endte på 8,6 millioner kroner for Widerøes Flyveselskap. Likevel preges selskapet av en viss optimisme. - Vi ser tegn til bedring, vi ser at passasjerene kommer igjen, og vi begynner å få kontroll med våre kostnader, sier administrerende direktør Per Arne Watle. Problemet er at de reisende betaler langt mindre enn før. Dette gjør det tvingende nødvendig å fullføre det omstillingsprogrammet Widerøe har tatt fatt på. Halvårsresultatet er 48,5 millioner dårligere enn rekordåret 2002, og som dermed bare tilsvarer 15 prosent av halvårsresultatet fra i fjor, men han legger til: - Widerøe står midt oppe i en av de største omstillinger i selskapets historie. Vi opplever nå at trafikken øker, men - de betaler mindre pr. billett - faktisk hele 30 prosent mindre på våre kommersielle ruter enn for ett år siden. Dette er vår store utfordring, som vi nå håper å kunne møte. Vi er i ferd med å etablere et kostnadsnivå tilpasset det prissystem som morgendagens passasjerer ber om: Billigere billetter og et enklere flyprodukt, sier Watle. Det forhandles i disse dager med de ansattes organisasjoner om nye tariffavtaler der mer effektive arbeidstidsendringer står sentralt. Forhandlingene med pilotene er allerede avsluttet med tilfredsstillende resultat som skal sendes ut til uravstemning, bekrefter Watle. - Halvårsresultatet viser at enhetskostnadene våre er sunket med 11 prosent, og det er et tall vi er foreløpig tilfreds med. Vi skal fortsette effektiviseringsprogrammet, men ser nå at våre tiltak begynner å virke, sier Watle. Widerøes regulære trafikk, målt i fløyet distanse økte med 24,6 prosent i løpet av første halvår 2003, sammenliknet med 2002. Økningen skyldes i første rekke innkjøp av to nye Dash8 Q400 fly, samt oppstart av en rekke nye og lengre ruter i løpet av annet halvår 2002. I tillegg har selskapet gjort større ruteomlegginger, slik at produksjonen nå skjer med ett fly mindre enn ved årets begynnelse, i dag 28 fly. Kabinfaktoren økte fra 49,6 til 51,2 prosent, mens inntekten pr. fløyet passasjerkilometer, yielden, er 20 prosent lavere enn på samme tid i fjor. På Widerøes kommersielle ruter (virksomheten utenom kortbanenettet) sank inntekten pr passasjerkilometer enda kraftigere. Her endte den hele 30 prosent lavere enn i første halvår 2002. Årsaken til dette er en sterkt fallende fullprisandel. Widerøe er Nordens største regionale flyselskap, med en omsetning på 1,8 milliarder kroner og med 1,5 millioner passasjerer. Widerøe's Flyveselskap ASA opererer 29 fly av typen Dash 8 som trafikkerer 35 flyplasser i Norge og 6 i utlandet. Selskapet har 1300 medarbeidere. For andre år på rad er Widerøe tildelt sølv i konkurransen om å være Europas beste regionale flyselskap. Anbudsruter på kortbanenettet utgjør i dag rundt halvparten av Widerøes virksomhet. Den sterkeste veksten de siste årene har kommet på kommersielle ruter i Sør-Norge og til utlandet. Dette nettet omfatter ruter som går til og fra Torp ved Sandefjord til København, Stockholm, Bergen, Stavanger og Trondheim, samt Oslo- Gøteborg, Oslo-Billund, Stavanger-Aberdeen, Bergen - Aberdeen, Stavanger- Newcastle, Bergen-Stavanger og Trondheim -København. Selskapet har siden mai i år hatt status som Member of SAS Group etter at konsernet økte eierandel til 99,6%. For flere opplysninger, kontakt informasjonssjef Siw Sandvik tlf. 75 51 37 85/909 99621 eller viseadministrerende direktør Lars Kobberstad 67116063 / mobil 90697203. Widereøs internettadresse er: www.wideroe.no ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/18/20031118BIT00800/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/18/20031118BIT00800/wkr0002.pdf

Om oss

Widerøes Flyveselskap AS ble startet av fem entusiastiske venner i 1934. En av dem var Viggo Widerøe. Dengang holdt de til på Ingierstrand utenfor Oslo, og de aller første årene var virksomheten knyttet til taxi-, ambulanse-, skole- og fotoflyvning.Idag, snart 75 år senere, har Widerøe over 350 daglige avganger til 41 destinasjoner i inn- og utland og mer enn 1.9 millioner reisende i året. Vi er fortsatt små, men ikke mindre enn at vi har det største innenlandske rutenettet i Norge.

Abonner

Dokumenter og linker