Passasjerrekord hos Widerøe

Aldri tidligere har så mange valgt å reise med Widerøe. Selskapet transporterte 1.8 millioner passasjerer i 2004. Dette er en vekst på 8 prosent sammenlignet med 2003. Den største økningen er kommet på selskapets innenlandsruter.

Innenlands reiste 1.430 millioner passasjerer, og på Widerøe utenlandsruter fraktet selskapet 370.000 passasjerer. Widerøes kabinfaktor i 2004 ble 53,4 prosent som er en økning på 0,5 prosentpoeng sammenlignet med 2003. - Vi er svært tilfreds med den positive passasjerutviklingen. På innenriksrutene har antall passasjerer økt med 8,5 prosent i 2004. Vi kan konstatere at et bedre rutetilbud og flere tilgjengelige lavprisbilletter har stimulert til økt trafikk. Vi ser lyst på 2005. Grunnlaget for fortsatt vekst er tilstede med fortsatt lav rente, lave priser og et rutetilbud som møter markedsbehovet, sier direktør for Network & Pricing Terje Skram i Widerøe. Selskapet hadde også en fin økning i desember 2004 med nesten 8 prosent. Veksten kom som følge av gode konjunkturer og lavere priser enn tilsvarende periode året før. Økningen faller på linje med øvrige måneder i 2004. Den største trafikkøkningen i Nord-Norge i 2004 kom mellom Tromsø og Finnmark, samt på Harstad/Narvik. Den viktigste årsaken til veksten er et økt rutetilbud, som følge av flere avganger til Hammerfest i forbindelse med Snøhvit-utbyggingen, og en ny direkterute Harstad/Narvik-Trondheim. Også nye ruter mellom Tromsø og Lakselv og mellom Andenes og Bodø/Tromsø hvor selskapet vant anbudskontrakten fra 1.1 2004 har gitt selskapet passasjerøkning. I tillegg har trafikkutviklingen vært god på kortbanerutene på Vestlandet, som følge av en ny rute Oslo-Sandane/Ørsta-Volda. På utenlandsrutene fikk Widerøe en vekst på 4,8% prosent i forhold til i fjor. Størst var økningen på strekningen mellom Trondheim og København samt ruten mellom Bergen og Aberdeen. Satsningen på sommerruter til Gotland og Shetland har også bidratt til økningen på utenlandstrafikken. Etter en stri høst med driftsproblemer ble Widerøe det mest punktlige selskapet innen 15 minutter i følge målinger på Oslo Lufthavn Gardermoen i 2004. Widerøe kom knepent foran SAS. Selskapet var også best innen 15 minutter i 2001, 2002 og 2003. Dette er således fjerde år på rad Widerøe topper listen.

Om oss

Widerøes Flyveselskap AS ble startet av fem entusiastiske venner i 1934. En av dem var Viggo Widerøe. Dengang holdt de til på Ingierstrand utenfor Oslo, og de aller første årene var virksomheten knyttet til taxi-, ambulanse-, skole- og fotoflyvning.Idag, snart 75 år senere, har Widerøe over 350 daglige avganger til 41 destinasjoner i inn- og utland og mer enn 1.9 millioner reisende i året. Vi er fortsatt små, men ikke mindre enn at vi har det største innenlandske rutenettet i Norge.

Abonner