Pressemelding: Widerøe: Omstilling og godt resultat

Pressemelding: Widerøe: Omstilling og godt resultat (Oslo/Bodø 11. februar 2004) Widerøe fikk i 2003 et årsresultat før skatt på solide 66,4 millioner kroner, og er dermed blant de få flyselskaper i SAS-konsernet som kan vise til et økonomisk resultat på samme nivå som året før. I 2002 var det 67,2 millioner kroner. -- Resultatet er absolutt tilfredsstillende. Fjoråret var vanskelig for hele luftfarten, og også for oss. Vi startet med et underskudd etter første kvartal på rundt 26 millioner. Deretter har selskapet vært gjennom en av de tøffeste omstillinger i selskapets historie. Vi snudde minus til pluss, og fra et vanskelig utgangspunkt ble 2003 et læringsår for hele organisasjonen. Omstillingens reelle bidrag til årets resultat er faktisk drøyt 50 millioner kroner, og dette er et av flere tegn på at vi nå er på offensiven igjen, sier administrerende direktør Per Arne Watle. Selskapets solide resultat for 2003 skyldes at man lyktes i å kontrollere kostnadene, og dermed dempe virkningene av et nytt og tøffere inntektsbilde. Widerøe økte produksjonen med 17 prosent i 2003, mens økningen i driftskostnader bare var på 4,6 prosent. Nedgangen i yield (inntekt pr. passasjerkilometer) var på hele 19 prosent i forhold til året før, så driftsinntektene er fortsatt på nivå med 2002, på tross av en passasjervekst på 10 prosent. -- I tillegg bidrar rent finansielle forhold til det hyggelige tallet, ved at selskapet har avhendet tre fly, som nå leies tilbake, sier Watle. Widerøe, som for de fleste nordmenn fortsatt er synonymt med Nord-Norge og kortbaneflygninger, har de siste tre årene hatt en formidabel vekst i utlandstrafikken. Målt i antall tilbudte setekilometer er økningen hele 152 prosent, og selskapet flyr i dag til i alt seks destinasjoner i Storbritannia, Sverige og Danmark. Kommersiell ruteflygning er viktigste vekstområde, og selskapet har det siste året blant annet mer enn doblet antallet passasjerer på sine rent kommersielle flygninger i Nord-Norge. Anbudsflygingene i nord og vest i dag utgjør mindre enn halvparten av selskapets totale virksomhet, og ambisjonene for Widerøe ligger i å bli SAS-konsernets største regionale flyselskap. Widerøe har i dag 14 prosent av det norske innenriksmarkedet, og andelen er økende. -- Vi ser optimistisk på året som kommer. Widerøe fyller 70 år i år. Som Norges eldste flyselskap ser vi også gode muligheter for fremtiden, ikke minst fordi vi først i 2004 vil se de egentlige resultateffekter av det omstillingsarbeidet organisasjonen nå gjennomfører, sier Watle. Han understreker at Widerøe i dag er bedre rustet enn for ett år siden til å møte nye priskrav og ny konkurranse. -- Vi kjenner markedet vårt godt. Det er en av grunnene til at selskapet har overlevd i 70 år. Merkevaren Widerøe er fortsatt et kvalitetsstempel. Publikum har tatt godt imot den nye forretningsmodellen og den nye prisstrukturen vi introduserte i slutten av oktober i fjor, og det er denne utviklingen mot et stadige enklere, rimeligere og mer effektivt selskap vi skal videreføre - i 70 år til, sier administrerende direktør Per Arne Watle. Widerøe er Nordens største regionale flyselskap, med en omsetning på 1,8 milliarder kroner og med 1,5 millioner passasjerer. Widerøes Flyveselskap ASA opererer 29 fly av typen Dash 8 som trafikkerer 35 flyplasser i Norge og seks i utlandet. Selskapet har 1250 medarbeidere. Anbudsruter på kortbanenettet utgjør i dag rundt halvparten av Widerøes virksomhet. Den sterkeste veksten de siste årene er kommet på kommersielle ruter i Sør-Norge og til utlandet. Dette nettet omfatter ruter som går til og fra Torp ved Sandefjord til København, Stockholm, Bergen, Stavanger og Trondheim, samt Oslo-Göteborg, Stavanger-Aberdeen, Stavanger-Newcastle, Bergen-Stavanger, Trondheim-København, Bergen-Aberdeen og Bergen-Manchester. Selskapet er en del av SAS Group. For flere opplysninger, kontakt informasjonsdirektør Gøril Wiker 67116112/ 91307608 eller viseadministrerende direktør Lars Kobberstad 67116063 Bestill din reise på: www.wideroe.no ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/11/20040211BIT20010/wkr0008.jpg Administrerende direktør i Widerøe, Per Arne Watle http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/11/20040211BIT20010/wkr0009.doc

Om oss

Widerøes Flyveselskap AS ble startet av fem entusiastiske venner i 1934. En av dem var Viggo Widerøe. Dengang holdt de til på Ingierstrand utenfor Oslo, og de aller første årene var virksomheten knyttet til taxi-, ambulanse-, skole- og fotoflyvning.Idag, snart 75 år senere, har Widerøe over 350 daglige avganger til 41 destinasjoner i inn- og utland og mer enn 1.9 millioner reisende i året. Vi er fortsatt små, men ikke mindre enn at vi har det største innenlandske rutenettet i Norge.

Abonner

Dokumenter og linker