Rekordmange reiser med fly i distriktene

Widerøe registrerte i september ny passasjerrekord for anbudsnettet i Norge. Over 94 000 passasjerer reiste med selskapet på kortbaneflyplassene på Vestlandet og i Nord-Norge i september.

 - Vi har all-time high på anbudsrutene i antall passasjerer i september, forteller kommunikasjonsdirektør i Widerøe, Richard Kongsteien. 94157 passasjerer benyttet seg av kortbanenettet som Widerøe opererer på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Forrige rekord var i oktober 2009, med 93 504 passasjerer.

 - Det er flott å se vekst på reiser i distriktene, forteller Kongsteien.  – Veksten viser oss at vi har satset riktig når vi har jobbet for å øke kvaliteten og senke prisene på produktet vi tilbyr. Vi er blant verdens mest punktlige selskaper, og klarer med en kombinasjon av gode tilbud og et stabilt produkt å tiltrekke oss både jobbreisende og folk som reiser i fritidssammenheng, forteller Richard Kongsteien. Samtidig er veksten en god indikator på at næringslivet vokser og bosetning er stabil i distriktene, sier Kongsteien.

Anbudsflygningen skjer på oppdrag fra Staten, og lyses ut hvert tredje år. Staten bestemmer hvor og når det skal flys på anbudsnettet, og hvilken billettpris selskapet kan ta for flyreisen. Inntektene er for lave til at noen flyselskaper kan betjene disse rutene alene, og derfor betaler staten flyselskapene et månedlig beløp mot at flyselskapene forplikter seg til å fly rutene i henhold til statens krav. Hvem som skal fly avgjøres gjennom en anbudskonkurranse hvor alle europeiske flyselskap kan delta, og hvor den som skal ha minst penger fra Staten tildeles retten og plikten til å fly disse rutene i tre år.

I perioden fra 2009 til 2012 flyr Widerøe nesten 85 prosent av anbudsrutene. - Fullprisene settes av staten, men vi har mulighet til å tiltrekke oss passasjerer ved å tilby lavere klasser på mange av avgangene våre. Sammen med en kvalitet i verdensklasse, blir det rekorder av slikt, forteller Kongsteien.

Omtrent halvparten av Widerøes virksomhet er på anbudsnettet i Norge.  – Vi har et fantastisk kollektivt flytilbud i Norge, sier Kongsteien.  – Med anbudsrutene sikres det et godt samferdselstilbud i hele landet, som for mange bedrifter og virksomheter er helt avgjørende for at de kan eksistere og vokse der de er, forteller Richard Kongsteien.

 

 

For ytterligerer informasjon kontakt kommunikasjonsdirektør Richard Kongsteien, tlf 95714011.

Widerøe er Nordens største regionale flyselskap, med en omsetning på 2,5 milliarder kroner og med mer enn to millioner passasjerer. Daglig har Widerøe over 380 avganger. Widerøe opererer 33 fly av typen Dash 8 som trafikkerer mer enn 40 flyplasser i inn- og utland. De kommersielle rutene utgjør i dag rundt 60 % av Widerøes virksomhet, mens anbudsrutene på kortbanenettet utgjør 40 prosent. Widerøe er et av Europas mest punktelige flyselskaper, i henhold til flightstats.com.

Tags:

Om oss

Widerøes Flyveselskap AS ble startet av fem entusiastiske venner i 1934. En av dem var Viggo Widerøe. Dengang holdt de til på Ingierstrand utenfor Oslo, og de aller første årene var virksomheten knyttet til taxi-, ambulanse-, skole- og fotoflyvning.Idag, snart 75 år senere, har Widerøe over 350 daglige avganger til 41 destinasjoner i inn- og utland og mer enn 1.9 millioner reisende i året. Vi er fortsatt små, men ikke mindre enn at vi har det største innenlandske rutenettet i Norge.

Abonner