Rekordresultat for Widerøe

Rekordresultat for Widerøe (Bodø/Oslo, 20. august 2001) Widerøe fikk i første halvår et resultat før skatt på 55 millioner kroner. Dette er det beste halvårsresultatet i selskapets historie og en forbedring på 38 millioner i forhold til samme periode i fjor, da Widerøe hadde et overskudd på 17 millioner kroner. - Vi er godt tilfreds med dette resultatet, som viser at Widerøes positive utvikling gjennom fjoråret har fortsatt i 2001. Resultatforbedringen har kommet i et marked preget av høy oljepris og høy dollarkurs, tunge norske luftfartsavgifter og utflating av trafikken, påpeker administrerende direktør Per Arne Watle. Driftsinntektene i årets seks første måneder økte med 6,3 prosent til vel 900 millioner kroner. Totalt reiste 727.000 passasjerer med Widerøe, en nedgang på 5,9 prosent, noe som i hovedsak skyldes tap av enkelte anbudsruter 1. april i fjor. Utenlandstrafikken har utviklet seg meget positivt, med en vekst på 19,3 prosent. Det er tre årsaker til fremgangen i Widerøe's Flyveselskap ASA. På utenlandsrutene og de trafikktunge kommersielle rutene i Sør-Norge er det foretatt markedstilpasninger når det gjelder tidtabell, pris og frekvenser som har ført til økte trafikkinntekter. På kortbanenettet, der staten kjøper tjenester av selskapet, har full effekt av en ny anbudsperiode med bedre betingelser gitt positive utslag. I tillegg har et omfattende program gjennom hele fjoråret for å redusere kostnadene gitt resultater. Arbeidet med å holde kostnadene nede har fortsatt i 2001. - Kostnadsreduserende tiltak blir en prioritert sak også i annet halvår. Vi ser at en streng kostnadskontroll er helt nødvendig for å nå de mål vi har satt oss, sier Watle, som foruten den betydelige resultatforbedringen kan registrere at Widerøe i første halvår har tatt posisjonen som det desidert mest punktlige flyselskapet på Gardermoen, som nettopp er kåret til den mest punktlige flyplassen i Europa. Når det gjelder resten av året, sier Watle det ikke er noen grunn til å legge skjul på at fremtidsutsiktene er usikre for aktørene i luftfarten. - Vi opplever en stagnasjon i det norske markedet, der vi opererer i Europas tyngste avgiftsregime. Sommertrafikken viser klar nedgang. Og signalene i internasjonal økonomi gir ikke flyselskapene grunn til optimisme for utviklingen fremover. Samtidig pågår det en omfattende omstrukturering i luftfarten ingen i dag kjenner resultatet av og som skaper usikkerhet. Widerøe's Flyveselskap ble grunnlagt i 1934 og har i dag 1200 medarbeidere. Selskapet har betjent kortbaneflyruter i Norge siden 1968. I tillegg til anbudsrutene på kortbanenettet opereres kommersielle ruter på regionalrutenettet som går til og fra Torp ved Sandefjord til Stavanger, Bergen, Trondheim, København og Stockholm, samt Oslo- Gøteborg, Oslo-Berlin, Bergen-Stavanger og Stavanger-Aberdeen. Widerøe trafikkerer 32 flyplasser i Norge og 5 i utlandet. Ca. 1,5 millioner passasjerer reiser med Widerøe, som har en totalomsetning på 1,7 milliarder kroner. Selskapet opererer 27 Dash 8-fly. SAS er majoritetseier i Widerøe, og selskapene har et nært samarbeid. For ytterligere opplysninger kontakt: Direktør for produktavdelingen, Terje Skram tlf. 67116034 / 90188415, informasjonsdirektør Martin Lohne 67116112 / 90548547 Widerøes Internettadresse: http://www.wideroe.no ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/18/20031118BIT01310/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/18/20031118BIT01310/wkr0002.pdf

Om oss

Widerøes Flyveselskap AS ble startet av fem entusiastiske venner i 1934. En av dem var Viggo Widerøe. Dengang holdt de til på Ingierstrand utenfor Oslo, og de aller første årene var virksomheten knyttet til taxi-, ambulanse-, skole- og fotoflyvning.Idag, snart 75 år senere, har Widerøe over 350 daglige avganger til 41 destinasjoner i inn- og utland og mer enn 1.9 millioner reisende i året. Vi er fortsatt små, men ikke mindre enn at vi har det største innenlandske rutenettet i Norge.

Abonner

Dokumenter og linker