Resultatforbedring for Widerøe 1. kvartal

Resultatforbedring for Widerøe 1. kvartal (Bodø/Oslo, 14. mai 2001) Widerøe fikk et resultat før skatt på 17 millioner kroner i 1. kvartal. Dette er en forbedring på 36 millioner kroner i forhold til samme periode i fjor. - Starten på året har vært tilfredsstillende. Vi er der vi skal være, sier administrerende direktør Per Arne Watle i Widerøe's Flyveselskap ASA. Driftsinntektene i de tre første månedene i 2001 var 467 millioner kroner, og det er 8,6 prosent høyere enn på samme tid i fjor. - Vi er fornøyd med inntektsutviklingen, rammevilkårene for norsk luftfart tatt i betraktning. Men vi er urolige for at myndighetenes betydelige avgiftspåslag skal få negativ innvirkning på trafikken utover i året. Når det gjelder våre egne kostnader, har vi gjennom en lang rekke tiltak maktet å redusere utgiftene noe, men vi ser at det er nødvendig å fortsette prosessen med strukturelle omlegginger for å forbedre vår konkurransekraft, sier Watle. Widerøe hadde i år 2000 et resultat før skatt på 54 millioner kroner, det beste i selskapet noensinne 358.000 passasjerer reiste med Widerøe i 1. kvartal, hvilket er en nedgang på 9 prosent. Reduksjonen i antall reisende skyldes bortfall av enkelte anbudsruter på kortbanenettet. På det kommersielle rutenettet i Sør-Norge og til utlandet var det en vekst i antall reisende på vel 6 prosent. Det er på denne typen ruter Widerøe ser videre utviklingsmuligheter. Selskapets punktlighet har vært meget god de siste månedene, og Widerøe er blitt det mest punktlige av de bortimot 40 flyselskapene som trafikkerer Oslo Lufthavn, Gardermoen. I april satte Widerøe ny rekord på Gardermoen, da gikk 96,6 prosent av avgangene på rute. Widerøe's Flyveselskap ble grunnlagt i 1934 og har i dag 1200 medarbeidere. Selskapet har betjent kortbaneflyruter i Norge siden 1968. I tillegg til anbudsrutene på kortbanenettet opereres kommersielle ruter på regionalrutenettet som går til og fra Torp ved Sandefjord til Stavanger, Bergen, Trondheim, København og Stockholm, samt Oslo- Gøteborg, Oslo-Berlin, Bergen-Stavanger og Stavanger-Aberdeen. Widerøe trafikkerer 32 flyplasser i Norge og 5 i utlandet. Ca. 1,5 millioner passasjerer reiser med Widerøe, som har en totalomsetning på 1,7 milliarder kroner. Selskapet opererer 27 Dash 8-fly. SAS er majoritetseier i Widerøe, og selskapene har et nært samarbeid. Resultatregnskap 1. kvartal 2001 - Widerøe's Flyveselskap ASA Tall (i 1000 kr.) 1. kvartal 2001 1. kvartal 2000 Driftsinntekter 327.870 319.051 Andre inntekter 139.134 111.131 Sum driftsinntekter 467.015 430.182 Driftskostnader 388.962 393.651 Driftsresultat 78.053 36.531 Netto finanskostnader 60.992 55.124 Resultat før skatt 17.061 -18.549 For ytterligere opplysninger kontakt: Økonomidirektør Lars Kobberstad, tlf. 67116063/90697203 eller informasjonsdirektør Martin Lohne 67 11 61 12/90 54 85 47. Widerøes Internettadresse: http://www.wideroe.no (der finner du blant annet et foto-galleri med Widerøe-bilder) ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/18/20031118BIT01040/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/18/20031118BIT01040/wkr0002.pdf

Om oss

Widerøes Flyveselskap AS ble startet av fem entusiastiske venner i 1934. En av dem var Viggo Widerøe. Dengang holdt de til på Ingierstrand utenfor Oslo, og de aller første årene var virksomheten knyttet til taxi-, ambulanse-, skole- og fotoflyvning.Idag, snart 75 år senere, har Widerøe over 350 daglige avganger til 41 destinasjoner i inn- og utland og mer enn 1.9 millioner reisende i året. Vi er fortsatt små, men ikke mindre enn at vi har det største innenlandske rutenettet i Norge.

Dokumenter og linker