Solid Widerøe-resultat

Solid Widerøe-resultat (Oslo, 12.feb 2003) Widerøes Flyveselskap ASA fikk i 2002 et resultat på 67 millioner kroner før skatt. Widerøe leverer dermed et resultat nesten på linje med fjorårets rekordartede 69 millioner, i nok et vanskelig år for luftfarten generelt. - Resultatet er svakere enn forventet, men vi er likevel tilfreds. Vi noterer at enhetskostnadene våre er sunket med 2%. Dette er en ønsket og gledelig utvikling. Mot slutten av året hadde Widerøe et fall i inntektene pr. passasjerkilometer, fordi færre reisende enn tidligere kjøpte fullprisbilletter, sier administrerende direktør Per Arne Watle. - Kostnadene pr. tilbudte setekilometer sank altså med to prosent, til tross for at selskapet i løpet av 2002 faset inn to nye fly. Det viser at Widerøe er på god vei til å lykkes med sin omstillingsprosess, sier Watle. Widerøes andel av det norske innenlandsmarkedet økte i 2002 med ett prosentpoeng til 13,2 prosent. Widerøe fraktet over 1,518 millioner passasjerer i 2002. Dette er en økning på 7,8 prosent sammenlignet med 2001. Den største veksten er kommet på selskapets utenlandsruter, der passasjerøkningen var på hele 46,1 prosent. Men også kortbanenettet viser økning for første gang siden 1999. Økningen utenlands skyldes både opprettelse av tre nye utenlands ruter, innfasing av større fly av typen Dash 8 Q400, med 72 seter, og flere markedsstimulerende tiltak. I 2002 hadde Widerøe driftsinntekter på i alt 2.045 millioner kroner. Av disse utgjorde trafikkinntektene 1.587 millioner kroner, mot 1.375 millioner kroner året før. Selskapet har i løpet av 2002 hatt et betydelig økt salg av bakketjenester til andre flyselskaper. I løpet av 2002 er Widerøe, Norges eldste flyselskap, blitt et heleid (99,6%) datterselskap i SAS Group. Widerøe er Nordens største regionale flyselskap, med en omsetning på 1,8 milliarder kroner og med 1,5 millioner passasjerer. Widerøe's Flyveselskap ASA opererer 29 fly av typen Dash 8 som trafikkerer 35 flyplasser i Norge og 6 i utlandet. Selskapet har 1300 medarbeidere. For andre år på rad er Widerøe tildelt sølv i konkurransen om å være Europas beste regionale flyselskap. Anbudsruter på kortbanenettet utgjør i dag rundt halvparten av Widerøes virksomhet. Den sterkeste veksten er de siste årene kommet på kommersielle ruter i Sør-Norge og til utlandet. Dette nettet omfatter ruter som går til og fra Torp ved Sandefjord til København, Stockholm, Bergen, Stavanger og Trondheim, samt Oslo- Gøteborg, Oslo-Billund, Stavanger-Aberdeen, Stavanger-Newcastle, Bergen- Stavanger og Trondheim -København. Selskapet har siden mai i år hatt status som Member of SAS Group etter at konsernet økte eierandel til 99,6%. For flere opplysninger, kontakt informasjonsdirektør Gøril Wiker tlf. 67 11 61 12 / 913 07608 eller administrerende direktør Per Arne Watle tlf. 913 95689 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/18/20031118BIT00880/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/18/20031118BIT00880/wkr0002.pdf

Om oss

Widerøes Flyveselskap AS ble startet av fem entusiastiske venner i 1934. En av dem var Viggo Widerøe. Dengang holdt de til på Ingierstrand utenfor Oslo, og de aller første årene var virksomheten knyttet til taxi-, ambulanse-, skole- og fotoflyvning.Idag, snart 75 år senere, har Widerøe over 350 daglige avganger til 41 destinasjoner i inn- og utland og mer enn 1.9 millioner reisende i året. Vi er fortsatt små, men ikke mindre enn at vi har det største innenlandske rutenettet i Norge.

Abonner

Dokumenter og linker