Svak utvikling siden våren

Svak utvikling siden våren Flyselskapet Widerøe fikk et resultat etter tredje kvartal i år på 40 millioner kroner. Dette er 15 millioner kroner bedre enn resultatet for tilsvarende periode i fjor, men 6,6 millioner kroner dårligere enn halvårsresultatet for 2004. -- Etter første halvår i år uttalte jeg at selskapets omstilling langt på vei er vellykket, ved at vi har senket kostnadene, og forandret prisstruktur og produkt. Nå må vi dessverre konstatere at vi fortsatt ikke er i mål, sier administrerende direktør Per Arne Watle. Årsaken til denne utviklingen er sammensatt: Yielden, eller inntekt pr. passasjerkilometer, er ni prosent lavere enn i samme periode i fjor, selv om man regner inn de økninger i YR-charge som er innført, for å kompensere for høy oljepris. Samtidig har Widerøe i en periode slitt med svak regularitet og dårlig planlegging. Tekniske problemer har bidratt til vanskelighetene, og driftsproblemene har skapt reaksjoner i markedet, i en periode som tradisjonelt er travel. -- Et 3.kvartalsresultat på 40 millioner er isolert sett akseptabelt, men i lys av at disse millionene primært ble tjent inn i vinter og tidlig vår, må vi konstatere at vi ennå ikke er der vi skal være, sier Watle. - -- Utfordringen framover blir på kort sikt å få kontroll på driften, og sørge for en regularitet og standard som markedet har rett til å kreve av oss. Her er vi nå godt i gang. Iverksatte tiltak har gitt oss en økt robusthet, og vi konstaterer at driften har tatt seg godt opp siden begynnelsen av oktober. Det er vi tilfreds med, sier Watle. -- I neste omgang, og på litt lengre sikt, er utfordringen å komme tilbake på det spor vi trakk opp i fjor, med høye ambisjoner knyttet til utviklingen av enhetskostnadene, sier Watle. Fra januar til september har Widerøe fraktet i alt 1,37 millioner passasjerer, en økning på ni prosent i forhold til samme periode i fjor. Veksten er i første rekke kommet på kortbanenettet, der passasjertallet er 14 prosent høyere enn i fjor. Widerøe er Nordens største regionale flyselskap, med en omsetning på 2 milliarder kroner og med 1,5 millioner passasjerer. Widerøes Flyveselskap ASA opererer 29 fly av typen Dash 8 som trafikkerer 35 flyplasser i Norge og åtte i utlandet. Selskapet har i dag 1300 medarbeidere. Anbudsruter på kortbanenettet utgjør i dag rundt 40 prosent av Widerøes totale virksomhet. Den sterkeste veksten de siste årene er kommet på kommersielle ruter i Sør-Norge og til utlandet. Dette nettet omfatter ruter som går til og fra Torp ved Sandefjord til København, Stockholm, Bergen, Stavanger og Trondheim, samt Oslo-Göteborg, Stavanger-Aberdeen, Stavanger-Newcastle, Bergen-Stavanger, Bergen-Aberdeen og Trondheim-København,. Selskapet er en del av SAS Group. For flere opplysninger, kontakt informasjonsdirektør Gøril Wiker 67116112/ 91307608 eller informasjonssjef Siw Sandvik 75513785/90999621 ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/02/20041101BIT21180/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/02/20041101BIT21180/bild.html Bilde

Om oss

Widerøes Flyveselskap AS ble startet av fem entusiastiske venner i 1934. En av dem var Viggo Widerøe. Dengang holdt de til på Ingierstrand utenfor Oslo, og de aller første årene var virksomheten knyttet til taxi-, ambulanse-, skole- og fotoflyvning.Idag, snart 75 år senere, har Widerøe over 350 daglige avganger til 41 destinasjoner i inn- og utland og mer enn 1.9 millioner reisende i året. Vi er fortsatt små, men ikke mindre enn at vi har det største innenlandske rutenettet i Norge.

Dokumenter og linker