Widerøe: Beste resultat noensinne

Widerøe fikk i 2004 et årsresultat før skatt på 76,9 millioner kroner. Det er selskapets beste noensinne, og en økning på 16 prosent i forhold til året før.

-- Resultatet er gledelig for Widerøe, og viser at vi er på rett vei. Jeg vil likevel påpeke at selskapet har vært gjennom en periode med utfordringer på driftssiden. Situasjonen er nå rettet opp, men det er viktig å legge til at uten høstens driftsproblemer ville vårt resultat vært enda bedre. Verken vi eller passasjerene er tjent med dårlig drift – vi har begge tapt på den, sier administrerende direktør Per Arne Watle. --En fullt ut tilfredsstillende drift hadde gitt oss et enda bedre årsresultat, legger han til. Selskapets rekordresultat skyldes primært en helårseffekt av det storstilte omstillingsprogrammet Widerøe satte i gang i 2003. Selskapets passasjerer betaler stadig mindre pr. setekilometer. Dette betyr at driftsinntektene bare er økt marginalt de to siste årene, til tross for at passasjerøkningen i samme periode har vært på henholdsvis åtte prosent (2004) og 10 prosent (2003). Selskapet har imidlertid lykkes med å redusere kostnadsnivået gjennom et omfattende effektiviseringsprogram. Dermed er virkningene av et nytt og tøffere inntektsbilde under kontroll. Enhetskostnaden sank med ytterligere fire prosent i 2004. Widerøe økte produksjonen, målt i antall tilbudte setekilometer, med åtte prosent i 2004, mens økningen i driftskostnader bare var på 3,4 prosent. Widerøe har i dag 14,5 prosent av det norske innenriksmarkedet, og andelen er økende. -- Vi ser optimistisk på året som kommer. Widerøe fylte 70 år i 2004. Som Norges eldste flyselskap ser vi også flere nye vekstområder for fremtiden, ikke minst fordi vi nå vet selskapet har klart omstillingen til en ny konkurransesituasjon, sier Watle -- Vi kjenner markedet vårt godt. Det er en av grunnene til at selskapet har overlevd i 70 år. Merkevaren Widerøe er fortsatt et kvalitetsstempel, og i kombinasjon med de andre SAS-selskapene gir vi det norske publikum et unikt transportnettverk – både innenlands – men også ut til resten av verden. Denne utviklingen mot et stadig enklere og likevel heldekkende reisetilbud skal vi videreføre – i 70 år til, sier administrerende direktør Per Arne Watle.

Om oss

Widerøes Flyveselskap AS ble startet av fem entusiastiske venner i 1934. En av dem var Viggo Widerøe. Dengang holdt de til på Ingierstrand utenfor Oslo, og de aller første årene var virksomheten knyttet til taxi-, ambulanse-, skole- og fotoflyvning.Idag, snart 75 år senere, har Widerøe over 350 daglige avganger til 41 destinasjoner i inn- og utland og mer enn 1.9 millioner reisende i året. Vi er fortsatt små, men ikke mindre enn at vi har det største innenlandske rutenettet i Norge.

Abonner

Dokumenter og linker