Widerøe kutter kostnader etter kvartalstap

Widerøe kutter kostnader etter kvartalstap (Oslo/Bodø 12. mai 2003) Flyselskapet Widerøe fikk et negativt resultat på 26 millioner kroner før skatt etter første kvartal i år. Det er 29 millioner kroner svakere enn i 2002, og en direkte følge av sviktende passasjerinntekter de første tre månedene i år. Tallene understreker nødvendigheten av den omstilling vi nå er i gang med, sier administrerende direktør Per Arne Watle. I løpet av året skal denne omstillingen gi 200 millioner reduserte kostnader. Årsaken til det svake resultatet er hovedsaklig lavere passasjerinntekter. Selskapet har i perioden januar til april faktisk hatt en svak økning i kabinfaktor, i forhold til samme periode i fjor. Men hver enkelt passasjer betaler i år i gjennomsnitt 18 prosent mindre pr. setekilometer. -- Dette er en vedvarende utvikling, og en utfordring vi deler med resten av luftfarten. Vi ser at andelen fullprisbetalende passasjerer synker dramatisk i hele Europa. Folk er ikke lenger villige til å betale for det servicenivå vi tilbyr, fordi forestillingen om hva flyreiser skal koste er endret. Lavprisselskapene har hatt en vesentlig innflytelse på våre kunders pristoleranse. Det må vi lytte til, sier administrerende direktør Per Arne Watle . -- Når inntektene svikter, kan vi ikke opprettholde kostnadsnivået vårt. Derfor skal Widerøe både kutte kostnader på kort sikt, og i løpet av året legge om hele sin forretningsmodell og produksjon, for å øke vår konkurransekraft for årene som kommer, sier Watle. Widerøe offentliggjorde for kort tid siden at flyselskapet, som er Norges eldste, for fremtiden skal møte konkurransen fra andre og billigere aktører i luften ved en storstilt omstillingsplan. Til vinteren kommer Widerøe til å framstå med et nytt, enklere og fremfor alt billigere flytilbud. Vi skal effektivisere vår virksomhet i den hensikt å oppfylle passasjerenes krav om billigere billetter. Den økonomiske effekten av denne snuoperasjonen, beregnet til 200 millioner kroner, ser vi ikke før neste år. For å motvirke den negative resultatutviklingen i år vil det i tillegg bli gjennomført umiddelbare kostnadskutt på 20 millioner kroner, sier Watle, som understreker at det svake kvartalsresultatet bare bekrefter behovet for en rask omstilling av virksomheten i Widerøe. Widerøe er Nordens største regionale flyselskap, med en omsetning på 1,8 milliarder kroner og med 1,5 millioner passasjerer. Widerøe's Flyveselskap ASA opererer 29 fly av typen Dash 8 som trafikkerer 35 flyplasser i Norge og 6 i utlandet. Selskapet har 1300 medarbeidere. For andre år på rad er Widerøe tildelt sølv i konkurransen om å være Europas beste regionale flyselskap. Anbudsruter på kortbanenettet utgjør i dag rundt halvparten av Widerøes virksomhet. Den sterkeste veksten de siste årene har kommet på kommersielle ruter i Sør-Norge og til utlandet. Dette nettet omfatter ruter som går til og fra Torp ved Sandefjord til København, Stockholm, Bergen, Stavanger og Trondheim, samt Oslo- Gøteborg, Oslo-Billund, Stavanger-Aberdeen, Bergen - Aberdeen, Stavanger- Newcastle, Bergen-Stavanger og Trondheim -København. Selskapet har siden mai i år hatt status som Member of SAS Group etter at konsernet økte eierandel til 99,6%. For flere opplysninger, kontakt informasjonsdirektør Gøril Wiker tlf. 67 11 61 12/913 07608 eller viseadministrerende direktør Lars Kobberstad 67 11 60 63/90697203 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/18/20031118BIT00890/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/18/20031118BIT00890/wkr0002.pdf

Om oss

Widerøes Flyveselskap AS ble startet av fem entusiastiske venner i 1934. En av dem var Viggo Widerøe. Dengang holdt de til på Ingierstrand utenfor Oslo, og de aller første årene var virksomheten knyttet til taxi-, ambulanse-, skole- og fotoflyvning.Idag, snart 75 år senere, har Widerøe over 350 daglige avganger til 41 destinasjoner i inn- og utland og mer enn 1.9 millioner reisende i året. Vi er fortsatt små, men ikke mindre enn at vi har det største innenlandske rutenettet i Norge.

Dokumenter og linker