Widerøe omorganiserer driften

Widerøe omorganiserer driften Fra november vil Widerøes tre store driftsavdelinger får ny og samlet ledelse. Behovet for en sterkere samordning av driften i Widerøe er årsaken til at operativ avdeling, teknisk avdeling og stasjonsavdelingen i den nærmeste fremtid får én felles driftsdirektør. Nåværende stasjonsdirektør Gorm Frimannslund tar over denne stillingen. Omorganiseringen er godkjent av Luftfartstilsynet. Den nye driftsdirektøren vil ha arbeidssted i Bodø, og hans fremste oppgave i tiden som kommer blir å følge opp og kvalitetssikre de tiltak og planer som er lagt for å bedre selskapets regulære drift. Hensikten med å samle de tre driftsavdelingene under en felles ledelse er at den overordnede styring, koordinering og helhetstenkning i selskapet skal bli enda bedre, ikke bare når det gjelder langsiktig planlegging, men også i løsningen av de daglige oppgaver. Widerøes nye driftsdirektør Gorm Frimannslund er 42 år gammel, og far til to. Han ble ansatt i Widerøe i 1987, og har de siste 10 årene vært ansvarlig for stasjonsdriften i selskapet. Tidligere har han også arbeidet med ruteplanlegging, og som økonomisjef i Widerøe. - Jeg gleder meg til å ta fatt på nye utfordringer i en organisasjon som fra før har all den kompetanse som trengs for å levere den driftskvalitet våre kunder fortjener, sier han. Den nye organiseringen innebærer samtidig at stillingene som operativ direktør og teknisk direktør faller bort. Nåværende operativ direktør vil frem til årsskiftet ha oppgaver knyttet til den nye omorganiseringen, før han forlater selskapet. Nåværende teknisk direktør går over i nyopprettet stilling i Widerøe som sjef for teknisk utvikling. Widerøe er Nordens største regionale flyselskap, med en omsetning på 2 milliarder kroner og med 1,5 millioner passasjerer. Widerøes Flyveselskap ASA opererer 29 fly av typen Dash 8 som trafikkerer 35 flyplasser i Norge og åtte i utlandet. Selskapet har i dag 1250 medarbeidere. Anbudsruter på kortbanenettet utgjør i dag rundt 40 prosent av Widerøes totale virksomhet. Den sterkeste veksten de siste årene er kommet på kommersielle ruter i Sør-Norge og til utlandet. Dette nettet omfatter ruter som går til og fra Torp ved Sandefjord til København, Stockholm, Bergen, Stavanger og Trondheim, samt Oslo-Göteborg, Stavanger-Aberdeen, Stavanger-Newcastle, Bergen-Stavanger, Bergen-Aberdeen og Trondheim-København,. Selskapet er en del av SAS Group. For flere opplysninger, kontakt informasjonsdirektør Gøril Wiker 67116112/ 91307608 eller informasjonssjef Siw Sandvik 6775513785/90999621 ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/10/28/20041028BIT21030/bild.html Bilde

Om oss

Widerøes Flyveselskap AS ble startet av fem entusiastiske venner i 1934. En av dem var Viggo Widerøe. Dengang holdt de til på Ingierstrand utenfor Oslo, og de aller første årene var virksomheten knyttet til taxi-, ambulanse-, skole- og fotoflyvning.Idag, snart 75 år senere, har Widerøe over 350 daglige avganger til 41 destinasjoner i inn- og utland og mer enn 1.9 millioner reisende i året. Vi er fortsatt små, men ikke mindre enn at vi har det største innenlandske rutenettet i Norge.

Abonner

Dokumenter og linker