Widerøe oppretter base i Tromsø

(Bodø/Oslo 4. juli 2005) Tromsø blir ny hovedbase for Widerøe i Troms og Finnmark. Etter mer enn 30 års tilstedeværelse i Hammerfest, flytter Widerøe den operative og tekniske basen til Nord-Norges største by, og bygger ny hangar ved Tromsø Lufthavn. 50 medarbeidere skal ha sin arbeidsplass ved basen i Tromsø.

Hovedårsaken til at Widerøe flytter basen, er at vårt trafikkmønster tilsier det. Etter at Widerøe overtok de tidligere SAS Commuter-rutene i nord for to år siden, er Tromsø blitt Widerøes viktigste trafikk-knutepunkt i denne del av landet. Ved å flytte basen for mannskap og teknikere fra Hammerfest, oppnår selskapet betydelig økt grad av fleksibilitet – både når det gjelder tekniske og mannskapsmessige ressurser. Dette vil komme passasjerene til gode i form av bedre regularitet og punktlighet. -- Driftsforstyrrelser og uregelmessigheter det siste året ble en alvorlig vekker for oss, og vi ønsket å revurdere vår basestruktur i lys av den negative utviklingen. I tillegg har vårt rutenett og antall frekvenser ut og inn av Tromsø endret karakter etter at vi i 2003 overtok Commuter-trafikken, og i tillegg vant tilbake anbudene på Lakselv og Andenes. Tromsø er i dag selskapets tredje største flyplass, målt i antall anløp, og flyttingen er derfor en logisk konsekvens av dette, sier Widerøes driftsdirektør Gorm Frimannslund. Widerøes nye base i Tromsø vil få rundt 50 medarbeidere. Av disse er det 22 piloter,14 kabinansatte, 7 flyteknikere og 6 innenfor cateringvirksomheten. Den nye hangaren som bygges skal ha plass til tre fly. Det er flere medarbeidere som allerede bor i Tromsø, men som jobber ut fra basen i Hammerfest. Mange pendler i dag til basen i Hammerfest, og vil heretter pendle fra Troms og Finnmark til Tromsø. Tromsø blir teknisk base på lik linje med Gardermoen og Torp. Fra før har selskapet allerede en tekniker plassert i Tromsø. Basen planlegges å være operativ 1. november 2005, men selskapets nye hangar vil være i drift fra 1. desember 2005. -- Vi gleder oss til å komme til Tromsø, og har store forventninger til å etablere oss der. Samtidig er det knyttet et visst vemod til å forlate Hammerfest, der Widerøe etablerte base allerede i 1974, i forbindelse med oppstarten på kortbanenettet i Finnmark, sier driftsdirektør Gorm Frimannslund. Han forsikrer at Widerøes ruter til og fra Hammerfest er like viktige for selskapet helt uavhengig av i hvilken ende basen er plassert. Kontaktpersoner: Driftsdirektør Gorm Frimannslund tel.: 97519846 eller Informasjonssjef: Siw Sandvik tel.. 90999621.

Om oss

Widerøes Flyveselskap AS ble startet av fem entusiastiske venner i 1934. En av dem var Viggo Widerøe. Dengang holdt de til på Ingierstrand utenfor Oslo, og de aller første årene var virksomheten knyttet til taxi-, ambulanse-, skole- og fotoflyvning.Idag, snart 75 år senere, har Widerøe over 350 daglige avganger til 41 destinasjoner i inn- og utland og mer enn 1.9 millioner reisende i året. Vi er fortsatt små, men ikke mindre enn at vi har det største innenlandske rutenettet i Norge.

Multimedia

Multimedia