Widerøe vant anbudet for Finnmark

Widerøe vant anbudskonkurransen om regionale flyruter i Nord-Troms og Finnmark og skal fortsatt betjene disse rutene. Det er nå klart etter at Samferdselsdepartementet i dag offentliggjorde utfallet av anbudskonkurransen for perioden fra 1. april 2010 til 1. april 2013.

- Det er svært gledelig for Widerøe at vi fortsatt skal betjene kortbanenettet i Finnmark. Vi er fornøyd med at Widerøe har klart å holde stillingen, og fortsatt er en ledende på aktør kortbanenettet, sier administrerende direktør i Widerøe, Lars Kobberstad. Med det nye anbudet kommer bedre ruteforbindelse mellom øst- og vest Finnmark, noe som har vært etterspurt av publikum i flere år. - Dette var en viktig avklaring for driften vår de neste tre årene, og vi skal nå vise oss den tilliten som er gitt oss verdig. Vi vil fortsette å utvikle kvaliteten i selskapet, slik at vi skal kunne levere et stadig bedre reisetilbud til folk i Nord-Troms og Finnmark. Det er viktig med et anbudssystem i Norge, og at staten tar denne rollen er både viktig og flott. Vi skal forsøke å levere så godt vi kan innenfor de rammene vi er blitt tildelt, sier Kobberstad. Stabilitet og tillit Kortbaneflygning i Finnmark er en krevende operasjon. Vær, avstand og landingsforhold setter krav til flyselskapet som betjener regionen. - For Widerøe er det med stolthet vi skal videreføre oppgaven som en viktig del av Finnmarks infrastruktur, med fornyet tillit fra Samferdselsdepartementet og reisende i Finnmark, forklarer direktøren. Widerøe var det eneste flyselskapet som la inn anbud. - Vi vet ikke hvem og hvor mange som konkurrerer med oss i et anbud. Vi forutsetter alltid at det flere tilbydere, og legger derfor inn anbud som om vi har konkurranse. At det ikke var noen konkurrent denne gangen påvirket ikke vårt anbud, og vil heller ikke påvirke det ved neste utlysning, sier Kobberstad.

Om oss

Widerøes Flyveselskap AS ble startet av fem entusiastiske venner i 1934. En av dem var Viggo Widerøe. Dengang holdt de til på Ingierstrand utenfor Oslo, og de aller første årene var virksomheten knyttet til taxi-, ambulanse-, skole- og fotoflyvning.Idag, snart 75 år senere, har Widerøe over 350 daglige avganger til 41 destinasjoner i inn- og utland og mer enn 1.9 millioner reisende i året. Vi er fortsatt små, men ikke mindre enn at vi har det største innenlandske rutenettet i Norge.

Abonner