Widerøe vant kortbaneanbudet

Widerøe vant anbudskonkurransen om regionale flyruter i Norge. Flyselskapet ble tildelt anbudskontraktene for de fleste områdene de søkte på. Det innebærer at Widerøe fortsetter å fly de samme rutene som i dag bortsett fra Røros. Dette er klart etter at Samferdselsdepartementet i dag offentliggjorde utfallet av anbudskonkurransen for perioden 1. april 2009 til 31. mars 2012.

Av til sammen 18 anbudsområder vant Widerøe 15 av områdene. Widerøe la inn tilbud på alle ruter de flyr i dag, samt rutene til Fagernes og Florø. Fem andre utlandske aktører aktører la også inn anbud på flygning i Norge. Widerøe var eneste norske flyselskapet som la inn anbud.

-Vi ser at vi har vunnet de fleste ruteområdene på kortbanenettet i Norge. Vi er fornøyd med at Widerøe har klart å holde stillingen, og fortsatt er en ledende aktør kortbanenettet, sier administrerende direktør i Widerøe, Lars Kobberstad.
- Dette var en viktig avklaring for driften vår de neste tre årene, og vi skal nå vise oss den tilliten som er gitt oss verdig. Vi vil fortsette å utvikle kvaliteten i selskapet, slik at vi skal kunne levere et stadig bedre reisetilbud til folk i hele Norge, sier Kobberstad.

Stabilitet og tillit
Kortbaneflygning i Norge er en krevende operasjon. Vær, avstand og landingsforhold setter krav til flyselskapet som betjener regionene. Flytypen Dash 8 er ideell for det norske kortbanenettet og det er derfor gledelig at de reisende fortsatt får større fly med trykk-kabin.
- For Widerøe er det med stolthet vi skal videreføre oppgaven som en viktig del av infrastrukturen på Helgeland, Lofoten/Vesterålen og på Vestlandet, med fornyet tillit fra Samferdselsdepartementet og reisende i Norge, sier Kobberstad.


Viktig sikkerhetstiltak
Departementet har for første gang i en anbudsutlysning satt satellittbasert presisjonsinnflygingssystem, SCAT 1, som et krav til de operatørene som skal operere på kortbanenettet. SCAT 1 er et kvantesprang innen flysikkerhet og uten tvil det enkelttiltak som får størst betydning for å fremme sikkerheten på de norske kortbaneflyplassene. Widerøe er i full gang med å montere utstyret om bord i selskapets 18 Dash 8 – 100 fly. Avinor jobber med å gjøre systemet operativt på alle kortbaneflyplasser i Norge.
Om oss

Widerøes Flyveselskap AS ble startet av fem entusiastiske venner i 1934. En av dem var Viggo Widerøe. Dengang holdt de til på Ingierstrand utenfor Oslo, og de aller første årene var virksomheten knyttet til taxi-, ambulanse-, skole- og fotoflyvning.Idag, snart 75 år senere, har Widerøe over 350 daglige avganger til 41 destinasjoner i inn- og utland og mer enn 1.9 millioner reisende i året. Vi er fortsatt små, men ikke mindre enn at vi har det største innenlandske rutenettet i Norge.

Abonner

Dokumenter og linker