Effektiv kontrakt for nybygg 8 x 4.500 dwt

Wilsons kontrakt med det kinesiske verftet Shandong
Baibuting Shipbuilding Co Ltd (Rong Cheng, Kina)
for bygging av en serie på 8 bulkskip i størrelsen
4.500 dwt er i dag gjort effektiv.

Som tidligere meddelt har selskapet som ledd i sin
veksstrategi forhandlet med det kinesiske verftet
Shandong Baibuting Shipbuilding Co Ltd (Rong Cheng,
Kina) om bygging av 8 bulkskip i størrelsen 4.500
dwt. Avtalens ulike forbehold er nå løftet fra
begge parter, herunder er gjensidige garantier på
plass, og kontrakten er således gjort effektiv.
Første avdrag til verftet vil bli betalt i løpet av
de nærmeste dagene.

De 8 skipene vil bli levert fra medio 2010 til
primo 2012. Kontrakten innebærer en delt betaling i
USD (60%) og EUR (40%) og basert på dagens
valutakurser gir dette en kostpris på rundt MEUR
7,0 (MUSD 11,0) /skip. Kapitalbehovet er planlagt
finansiert gjennom egenfinansiering og langsiktig
bankfinansiering.

Wilson opererer p.t. en flåte på 108 skip hvorav 50
av disse i segmentet 3.500-4.500 dwt.

Om oss

The Company’s business concept is to offer Norwegian and European industry competitive, secure, reliable, flexible and long-term maritime transport services. With large transport volumes and long-term transport portfolios, Wilson can optimise sailing patterns and achieve efficient operations and thus secure long-term stable earnings. The Company’s strategy is to focus on growth and expansion in the European dry cargo segment by increasing the volume of long-term freight contracts, purchasing tonnage, acquiring companies or entering into alliances with other players. The Company’s financial strategy is to keep focus on and control risk, as well as hedge against major fluctuations in general market conditions for Wilson by aiming for: - A high contractual share of the total freigt volume- A reasonable balance between contract portfoilio and freight capacity- A balanced currency risk- Reduced exposure to fluctuations in bunker pricesAs a part of Wilson’s company culture, core values and ethical guidelines have been prepared and implemented. Wilson’s core values are to be: reliable, service minded, professional, long term, solid, competitive and innovative.

Abonner