NYBYGGINGSKONTRAKT

Wilson har inngått avtale med et kinesisk verft
for bygging av en serie på 8 bulkskip med
størrelse 4.500 dwt.

Som et ledd i selskapets uttalte veksstrategi har
Wilson inngått avtale med et kinesisk verft;
Shandong Baibuting Shipbuilding Co Ltd (Rong
Cheng, Kina) om bygging av 8 bulkskip med
størrelse 4.500 dwt. Avtalen er inngått med ulike
forbehold, herunder enighet på gjensidige
garantistillelser. Forbeholdene forventes avklart
i løpet av første kvartal neste år.

Skipene er stipulert levert fra medio 2010 til
primo 2012 og vil ha en kostpris til verft i
størrelse MUSD 10,4/skip. Endelig informasjon om
kontraktsinngåelse vil bli offentliggjort så snart
forbeholdene blir løftet og kontrakten gjort
effektiv.

Wilson opererer p.t. en flåte på 107 skip hvorav
47 innenfor 3-4.500 dwt segmentet.

Om oss

The Company’s business concept is to offer Norwegian and European industry competitive, secure, reliable, flexible and long-term maritime transport services. With large transport volumes and long-term transport portfolios, Wilson can optimise sailing patterns and achieve efficient operations and thus secure long-term stable earnings. The Company’s strategy is to focus on growth and expansion in the European dry cargo segment by increasing the volume of long-term freight contracts, purchasing tonnage, acquiring companies or entering into alliances with other players. The Company’s financial strategy is to keep focus on and control risk, as well as hedge against major fluctuations in general market conditions for Wilson by aiming for: - A high contractual share of the total freigt volume- A reasonable balance between contract portfoilio and freight capacity- A balanced currency risk- Reduced exposure to fluctuations in bunker pricesAs a part of Wilson’s company culture, core values and ethical guidelines have been prepared and implemented. Wilson’s core values are to be: reliable, service minded, professional, long term, solid, competitive and innovative.