SKIPSKJØP

Wilson har inngått avtale med selskapet Arno
Shipping Ltd. om kjøp av containerskipet MV Doris.

MV Doris er bygget i 1997 og er søsterskip til MV
ECL Challenger (1995) som Wilson kjøpte i 2006.
Skipene har hver en kapasitet på 384 TEU.

Kjøpesum er avtalt til EUR 7.275.000. MV Doris vil
først bli tatt inn på en kortere TC-avtale før
Wilson eiermessig overtar skipet. Eiermessig
overtagelse forventes å finne sted i
oktober/november 2008. Ved overtagelse vil skipet
skifte navn til MV `ECL Commander`.

MV Doris vil integreres i Wilsons
containervirksomhet; Euro Container Line (`ECL`),
og vil utvide kapasiteten i dette
forretningsområdet. Inkludert MV Doris vil ECL
operere en flåte på 4 skip som en feedertjeneste
mellom Kontinentet og havner i vest- og midt-Norge.

Etter gjennomføring av transaksjonen vil Wilson
operere en flåte på 110 skip hvorav 78 er
eiermessig kontrollert av selskapet.

Wilson er for øvrig i prosess med å overta full
kontroll i ECL gjennom utkjøp av Eimskips 50 %
andel, ref børsmelding av 3. september. Formell
overtagelse av aksjene forventes å vil finne sted
i oktober.

Om oss

The Company’s business concept is to offer Norwegian and European industry competitive, secure, reliable, flexible and long-term maritime transport services. With large transport volumes and long-term transport portfolios, Wilson can optimise sailing patterns and achieve efficient operations and thus secure long-term stable earnings. The Company’s strategy is to focus on growth and expansion in the European dry cargo segment by increasing the volume of long-term freight contracts, purchasing tonnage, acquiring companies or entering into alliances with other players. The Company’s financial strategy is to keep focus on and control risk, as well as hedge against major fluctuations in general market conditions for Wilson by aiming for: - A high contractual share of the total freigt volume- A reasonable balance between contract portfoilio and freight capacity- A balanced currency risk- Reduced exposure to fluctuations in bunker pricesAs a part of Wilson’s company culture, core values and ethical guidelines have been prepared and implemented. Wilson’s core values are to be: reliable, service minded, professional, long term, solid, competitive and innovative.