SKIPSKJØP

Wilson har inngått avtale med det tyske rederiet
Lohmann om kjøp av 2 skip for ytterligere å
ekspandere selskapets aktivitet.

Wilson har inngått avtale om kjøp av:
- MV Helen - 3.700 dwt, bygget i 1992
- MV Niklas - 3.700 dwt, bygget i 1992

Samlet kjøpesum er avtalt til EUR 7.650.000 og
overtagelse av skipene forventes i januar-februar
2008. Ved overtagelse vil skipene bli gitt Wilson-
navn.

Kjøpet av ytterligere 2 skip underbygger Wilsons
uttalte vekststrategi. Samtidig har selskapet tro
på et vedvarende godt marked for kontraktslaster
så vel som spotlaster i selskapets segmenter.
Kjøpet av MV Helen og MV Niklas representerer
tilvekst til dagens flåte og vil bidra til å øke
selskapets kapasitet og flekisbilitet i markedet.

Etter gjennomføring av transaksjonen vil Wilson
operere en flåte på 109 skip hvorav 75 er
eiermessig kontrollert av selskapet.

Om oss

The Company’s business concept is to offer Norwegian and European industry competitive, secure, reliable, flexible and long-term maritime transport services. With large transport volumes and long-term transport portfolios, Wilson can optimise sailing patterns and achieve efficient operations and thus secure long-term stable earnings. The Company’s strategy is to focus on growth and expansion in the European dry cargo segment by increasing the volume of long-term freight contracts, purchasing tonnage, acquiring companies or entering into alliances with other players. The Company’s financial strategy is to keep focus on and control risk, as well as hedge against major fluctuations in general market conditions for Wilson by aiming for: - A high contractual share of the total freigt volume- A reasonable balance between contract portfoilio and freight capacity- A balanced currency risk- Reduced exposure to fluctuations in bunker pricesAs a part of Wilson’s company culture, core values and ethical guidelines have been prepared and implemented. Wilson’s core values are to be: reliable, service minded, professional, long term, solid, competitive and innovative.