Maingate og Enermet gir Sydkraft rask og nøyaktig måleravlesning!

Maingate og Enermet gir Sydkraft rask og nøyaktig måleravlesning! Kan avlesning og rapportering av energiforbruket skje på en mer effektiv måte? Kan vi forbedre samarbeidet mellom forbruker og nettselskap? Dette er noen av de spørsmål som selskapet Wireless Maingate, spesialister innenfor GSM-kommunikasjon mellom maskiner, har tenkt på sammen med Enermet ,markedsledende i Europa innenfor løsninger for fjernavlesning av energimålere. Resultatet er en helt ny teknikk for avlesning av elmålere basert på standardene GSM og Internett. På boligmessen Bo01 i Malmø anvendes den nye løsningen til en mer effektiv avlesning av elmålerne. Med en terminal som benytter Maingates systemløsning og GSM-kommunikasjon blir avlesningene betydelig raskere og sikrere enn tidligere. Løsningen vises i samarbeide med svenske Sydkraft, som også er leverandør av energi til Bo01. Systemet er oppbygd slik at kapasiteten er skalerbar, uten tekniske begrensninger på hvor mange målere som kan avleses samtidig. Hvis kundene vil kan vi lese av alle 2,4 millioner norske elmålere på mindre enn 5 timer, sier Morten-Ove Nilssen, Country Manager ved Maingates norske kontor i Oslo. Maingates løsning er unik på flere måter. Den gir ikke bare mulighet for å samle inn flere målerverdier på kortere tid. Det tar dessuten bare noen få sekunder før den avleste verdi automatisk når nettselskapet uten mulighet for manuelle håndteringsfeil. Dette gir nettselskapene mulighet til å gjøre en avregning mellom energileverandører og en fakturering av forbrukere, som er basert på virkelig forbruk. Teknikken er utviklet av Maingate sammen med Enermet Group. Maingate har integrert sine GSM-SIM kort og kommunikasjonsløsning med en ny Enermet terminal, som allerede fra fabrikken er forberedt for den nye formen for måleravlesning. Energimålerne i husene på Bo01 avleses en gang pr. time, noe som gir 360.000 avlesninger pr. måned. Sydkraft får dermed kontroll over både forbruk og produksjon på messen, som med fornybar energi - vindkraft, solenergi og varmeutvinning fra grunn- og havvann er selvforsynt på messen. Maingates og Enermets system vises på en felles stand på Bo01, som pågår fra den 17. mai til og med den 16. september. - Der snakkes mye om fremtidens muligheter med maskinkommunikasjon, eller telematikk som det også kalles. Derfor føles det ekstra artig å kunne vise en løsning som gir kundene fordeler allerede i dag, avslutter Morten-Ove Nilssen. Wireless Maingate er Nordens ledende mobiloperatør for maskiner. Sammen med partnere lager vi mobile tjenester og kommunikasjonsløsninger som gir mulighet for innsamling av informasjon, styring og overvåking av maskiner. Eksempler på løsninger er innsamling av alle typer lagret informasjon, f. eks fra el-målere, nivåmålere, bankterminaler o.l. Det er også heisovervåking og alle typer alarmer, fjernstyring av maskiner, laststyring samt håndtering av maskingenererte hendelser som f.eks. etterfylling, vedlikehold og alarmer. Enermet er markedsledende i Norden innenfor energimåling, -løsninger og -produkter til netteiere og har virksomhet i til sammen 11 land. For ytterligere informasjon: Morten-Ove Nilssen, Country Manager Wireless Maingate AS Tlf: +47 908 30 400 E-mail: morten-ove.nilssen@maingate.no ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.waymaker.net Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/06/07/20010607BIT00140/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/06/07/20010607BIT00140/bit0002.pdf

Dokumenter og linker