XperienceGroup vänder till positivt resultat

XperienceGroup är ett av de största byrånätverken i Norden och omsätter närmare 300 miljoner. Vi är över 150 anställda och arbetar dagligen med över 100 kunder, stora som små.

PS Communication grundades 1997 och är det största bolaget i gruppen. Den svenska verksamheten har under det senaste året dragits med lönsamhetsproblem och har därför strukturerats om i grunden. Fem bolag har fusionerats till ett (PS Communication Sweden AB). Omstruktureringen har belastat årets resultat, men samtliga extraordinära kostnader är nu tagna. Bolaget omsatte ca 215 MSEK under det brutna räkenskapsåret sept. 2012 – aug. 2013. Rörelseresultatet blev ca -7 MSEK, vilket ger en större förlust än budgeterat.

PS Communication Sweden AB har nu vänt till positivt resultat för kvartal 3 och 4 avseende räkenskapsåret 2013-2014. För kommande räkenskapsår budgeteras för en vinst om >5 MSEK.

Arbetet med att stöpa om PS Communication har medfört neddragningar av personal – samtidigt har vi också nyrekryterat och satsat framåt. Utöver PS Communications fortsatta tillväxt är flera framtida förvärv och start-ups att vänta inom XperienceGroup.

Enligt prognosen för innevarande bokslutsår (september 2013 – augusti 2014) väntas XperienceGroup AB visa ett positivt rörelseresultat om ca 5 MSEK. Alla operativa bolag inom gruppen är idag vinstgivande, synergier och skalfördelar ger möjligheten att kunna erbjuda en större affär hos våra kunder.

– Sammanfattningsvis kan sägas att framtiden ser ljus ut nu när konjunkturen också vänder upp, säger Patrick Walldén, koncernchef för XperienceGroup.

XperienceGroup är ett nätverk av byråer som har ett gemensamt förhållningssätt till kommunikation – brand experience. Vi tror på att framgångsrika varumärken levererar starka upplevelser i alla möten – oavsett kanal, format eller målgrupp. 2014 belönades XperienceGroup med ett av de åtråvärda Gyllene Hjulen för projektet Scania Top Team.

XperienceGroup är huvudägare i PS Communication, A Loud Minority, Brand Experience Scandinavia, Story Design Studio och People Partner. Byrågruppen är en av Sveriges tio största med en samlad omsättning om ca 300 Mkr och över 150 anställda. Fler partners är kopplade till nätverket, exempelvis Tango Sponsring som samarbetar nära med övriga byråer i gruppen.

Abonner