Bankene håver inn gebyrer

Norske banker hadde i fjor samlede gebyrinntekter på nærmere 6 milliarder kroner, viser tall fra Norges Bank. Gebyrinntektene stiger selv om elektroniske tjenester gjør det billigere for bankene.

Mens landets banker i 1998 hadde 3,6 milliarder kroner i gebyrinntekter fra betalingstjenester, var inntektene på 4,3 milliarder bare i løpet av fjorårets tre første kvartal. Fremskrives beløpet kommer de samlede inntektene opp i 5,8 milliarder kroner for 2007. Det viser tall som yA Bank og Forsikring har innhentet fra Norges Bank.

Et paradoks
- Bankenes gebyrinntekter har økt med ca. 60 prosent de ni siste årene. Dette er et stort paradoks ettersom elektroniske betalingstjenester sparer bankene for store kostnader, sier administrerende direktør Svein Lindbak i yA Bank og Forsikring.

Denne banken vant nylig to gull i Dine Pengers Bank NM, blant annet for beste brukskonto. Nå oppfordrer Lindbak forbrukerne til å sjekke hva de faktisk betaler i ulike bankgebyrer gjennom et helt år.

- For mange kan gebyrene dreie seg om flere tusen kroner. I tillegg kommer tapte renteinntekter fordi banken kanskje bare gir en ørliten rente på lønnskontoen. Velger du en bank med få gebyrer og høy innskuddsrente fra første krone, blir det fort en sydentur i året, sier Lindbak.

Eksplosiv kortbruk
Det er gebyrer knyttet til betalingskort som genererer de største inntektene for bankene. I 2007 utgjorde disse inntektene over 3 milliarder kroner, som er mer enn en dobling siden Norges Bank utga den første årsrapporten om betalingssystemer i 1998.

- Kortbruken har eksplodert de siste årene. Når folk er villige til å betale et bankgebyr for å ta ut eller bruke sine egne penger med et kort, er det klart at gebyrbankene er fornøyde. Jeg synes heller ikke det er logisk at man må ut med et gebyr for å betale regningene sine selv, sier yA Bank-sjefen.

Betaling av blankettbaserte og elektroniske giroer genererte gebyrinntekter på ca. 1,5 milliard kroner til bankene i fjor. Tallene fra Norges Bank viser dessuten at det fortsatt er liv i sjekken. Gebyrer på sjekk beløp seg til nesten 40 millioner kroner i 2007.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Christian Svendsen, markedssjef yA Bank og Forsikring
Telefon: 23 20 46 10
Mobil: 97 07 73 86
E-post: cs@ya.no

Multimedia

Multimedia