Bankinnskudd opp 141 prosent (FYLKESTALL I VEDLEGG)

I løpet av ti år har bankinnskuddet til hvermannsen økt fra 15.700 til 37.800 kroner. Og i krisetider setter folk enda flere penger i banken.

- Den kraftige økningen i bankinnskudd speiler velstadsutviklingen vi har hatt i Norge. Men det er også slik at folk blir mer forsiktige og sparer mer i dårlige tider, sier administrerende direktør Svein Lindbak i yA Bank.

Har skutt fart
Tall som yA Bank har innhentet fra Statistisk sentralbyrå, viser at innskuddene har skutt fart fra utgangen av 1996 til inngangen av 2007. Det såkalte medianinnskuddet, som gir et godt bilde på hvor mye den jevne nordmann har i banken, har mer en doblet seg over tiårsperioden. Dette innskuddet er nå på nesten 40.000 kroner.

Det gjennomsnittlige bankinnskuddet er imidlertid betydelig høyere, ettersom særdeles høye formuer er med å trekke opp snittet. I den nevnte tiårsperioden har gjennomsnittlig bankinnskudd økt fra 79.200 til 156.100 kroner.

Viktig med buffer
Lindbak sier det er viktig å ha en økonomisk buffer hvis noe uforutsett skulle skje. Denne bør være på minimum 30.000 kroner.

- For noen kan økonomiske nedgangstider også føre til inntektsbortfall, noe som gjør det enda viktigere med en buffer. Bruker du av bufferen, bør du fylle den opp igjen med det samme du har anledning til det, råder Lindbak.

Ya Bank merker allerede at folk er begynt å spare mer som følge av finanskrisen, og Lindbak tror at denne tendensen vil forsterke seg.

Vekst i Finnmark
Statistikken viser at Finnmark har hatt den største prosentvise veksten i bankinnskudd de siste ti årene. Der har innskuddene doblet seg nesten to ganger (184,2 prosent) til 28.700 kroner.

Den laveste veksten har vært i Sogn og Fjordane (92,9 prosent). Folk i dette fylket hadde imidlertid mye på bok også for ti år siden og topper fortsatt listen over det høyeste innskuddet (54.600 kroner).


For ytterligere informasjon, kontakt:
Christian Svendsen, markedssjef yA Bank
Telefon: 23 20 46 10
Mobil: 97 07 73 86
E-post: cs@ya.no

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker