Nordmenn har mest i banken

Den gjennomsnittlige nordmannen har 126.323 kroner i banken. Det er litt mer enn danskene, men nesten dobbelt så mye som svenskene.

Det viser tall som yA Bank og Forsikring har innhentet Statiskisk sentralbyrå og nasjonalbankene i våre naboland.

- Tallene gjenspeiler den velstandsutviklingen vi har vært gjennom i Norge. Vi har generelt et høyt inntektsnivå, sier administrerende direktør Svein Lindbak i yA Bank og Forsikring.

Svenskene på bunn
Tallene er fra inngangen til 2007 og er de ferskeste tallene som gjør det mulig å sammenligne de tre skandinaviske landene. Når de samlede bankinnskuddene i Norge fordeles på antall innbyggere på det aktuelle tidspunktet, fremgår det at hver nordmann i gjennomsnitt har 126.323 kroner på konto.

Tilsvarende beløp i Danmark er 124.852 norske kroner, omregnet med daværende valutakurs.

Mens vi har knepent mer i banken enn danskene, har vi langt mer tilgjengelig på bok enn våre nærmeste naboer i øst. Svenskene har i gjennomsnitt et beløp tilsvarende 67.658 norske kroner i banken, altså nær det halve.

Stigende rente
Den siste tids stigende rente gjør det mer attraktivt å sette pengene i banken.

- I tillegg til at renten har steget, er det også urolig i aksjemarkedet. Det gjør at selv store, profesjonelle investorer velger å sette deler av sine midler inn på en høyrentekonto, sier yA Bank-sjefen.

Lindbak gjør oppmerksom på at det er store forskjeller mellom rentebetingelsene som de ulike bankene tilbyr, derfor råder han deg til å sjekke sider som finansportalen.no og dinepenger.no for å oppnå de beste betingelsene.

- Dette er en rask jobb som kan gi deg flere tusenlapper i ekstrainntekter årlig, påpeker han.

Med de nye reglene som trådte i kraft 1. mai i år, er det blitt enklere å bytte bank. Dessuten er det ikke nødvendig å bytte bankforbindelse for å oppnå best mulig betingelser på sparingen. Det går fint an å opprette en høyrentekonto i en annen bank og opprettholde den eksisterende relasjonen.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Christian Svendsen, markedssjef yA Bank og Forsikring
Telefon: 23 20 46 10
Mobil: 97 07 73 86
E-post: cs@ya.no

Multimedia

Multimedia