Vi har stadig mer i banken (KOMMUNETALL I VEDLEGG)

Ola og Kari Nordmann har i gjennomsnitt 156.100 kroner i banken. Blant fylkene er det Oslo, Sogn og Fjordane og Akershus som topper.

Det viser ligningstall som yA Bank og Forsikring har innhentet fra Statistisk sentralbyrå.

- Ved utgangen av 2006 var gjennomsnittlig bankinnskudd blitt doblet på ti år. Bare i løpet av fjoråret økte innskuddene med 10 prosent, sier administrerende direktør Svein Lindbak i yA Bank og Forsikring.

Hemsedal og Bærum topper
Tallene viser store geografiske forskjeller. I gjennomsnitt har for eksempel innbyggerne i Oslo 57,5 prosent høyere bankinnskudd enn folk i Finnmark. Sogn og Fjordane og Akershus er også helt i toppsjiktet.

På kommunelisten er det Hemsedal som topper med et gjennomsnittlig bankinnskudd på hele 325.300 kroner. Mange av innskuddene i denne kommunen stammer fra salg av hyttetomter.

Bærum kommune er på andreplass. Der var gjennomsnittlig bankinnskudd på 241.900 kroner ved utgangen av 2006. Det tilsvarer en økning på solide 15,3 prosent på ett år.

Mange eldre taper renteinntekter
- Selv om folk er blitt flinkere til å flytte innskuddene til banker med gode betingelser, er det fortsatt mange som har store beløp stående på lønns- og brukskonto. De kunne ha tjent tusenlapper årlig på være mer våkne, mener Lindbak.

Han forteller at unge personer generelt er mer påpasselige med innskuddene enn de eldre. Samtidig er det de eldre som har mest penger i banken, slik at de har desidert mest å hente på å bytte bank.

- Her har de eldre utvilsomt noe å lære av de unge, sier han.

Mange i Norge tjener godt og har god råd i dag, men Lindbak synes ikke det er en grunn til å sovne hen og akseptere lav innskuddsrente. Han anbefaler å jevnlig foreta en gjennomgang av egen økonomi.

- Spesielt ved overgangen til et nytt år er det naturlig å gjøre opp status for egen økonomi. I denne sammenhengen er det smart å sjekke hvor du kan få de beste betingelsene, råder yA Bank-sjefen.


For ytterligere informasjon, kontakt:
Christian Svendsen, markedssjef yA Bank og Forsikring
Telefon: 23 20 46 10
Mobil: 97 07 73 86
E-post: cs@ya.no

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker