To nye styremedlemmer til Zacco

Zacco har fornyet styret sitt med to medlemmer, Lars Stugemo og Christian Tang-Jespersen. Beslutningen ble tatt på Zaccos siste møte og innebærer at styret nå består av totalt åtte medlemmer, hvorav fire eksterne. Stefan Ölander, grunnlegger av varemerkekontoret Rewir og Hans Blomberg fra Eterna Invest har siden i fjor inngått i Zaccos styre.

-          Patent, varemerke og andre immaterielle rettigheter står for betydelige verdier i mange foretak, og vi ser ikke bare fortsatt økende interesse for dette, men også økt etterspørsel etter strategiske tjenester knyttet til immaterialrett. Det kan dreie seg om foretaks behov for å gjennomgå hele sin portefølje av immaterielle rettigheter eller for eksempel å få hjelp til å utlisensiere eller selge patenter, sier Stefan Ölander, styreleder i Zacco.

Zacco er et av Europas ledende konsulentbyråer innen immaterialrett. Blant Zaccos kunder finnes alt fra store globale foretak til små foretak innen så å si alle bransjer. Zacco hjelper sine kunder med alt fra patentsøknader til registrering av varemerke, design og domenenavn. I tillegg arbeider Zacco med strategisk rådgivning i forbindelse med hvordan selskaper skal håndtere IP-porteføljer for best mulig å ivareta verdiene forbundet med rettighetene, samt med tjenester knyttet til lisensiering og salg av immaterielle rettigheter.

-          Bransjen vår står overfor en rekke utfordringer og endringer. Globaliseringen, det faktum at konkurransen med hensyn til standardtjenestene har blitt hardere, samtidig som etterspørselen etter strategiske tjenester øker, er noe av det som i dag karakteriserer bransjen. Derfor er det viktig at vi har et riktig sammensatt, mangefassetert og bredt styre. Christian Tang-Jespersens og Lars Stugemos kunnskaper og erfaring er kjærkomne bidrag, som jeg er sikker på kommer til å få stor betydning for veien videre og satsingen framover, sier Stefan Ölander.

Lars Stugemo
Lars Stugemo er en av grunnleggerne av og fungerer i dag som konsernsjef for it- og management-konsulentfirmaet HiQ International, der han har arbeidet siden 1995. Lars har stor erfaring i å utvikle fremgangsrike foretak og team innen tjenestesektoren. Lars Stugemo har base i Stockholm og vil også fungere som nestleder i Zaccos styre.

Christian Tang-Jespersen
Christian Tang-Jespersen er konsernsjef i Heptagon Advanced Micro Optics, som utvikler, produserer og selger avansert mikro-optikk som anvendes i smarttelefoner og andre mobile enheter. Christian Tang-Jesperson, som i utgangspunktet er advokat, og har i dag base i Sveits, har en god del erfaring i å drive selskaper internasjonalt, samt i å arbeide i høyteknologiske selskaper.

Eventuelle spørsmål besvares av:
Stefan Ölander, styreleder, på +46 70 739 80 00 eller mail stefan.olander@zacco.com
Hans-Bertil Håkansson, konsernsjef, på +45 20 15 13 31 eller mail hans-bertil.hakansson@zacco.com

Om Zacco 
Zacco-konsernet er et av Europas ledende konsulentbyråer innen immaterialrett og bistår kunder med teknisk, juridisk og strategisk rådgivning samt ved forhandlinger, konflikter og rettsprosesser. Zacco-konsernet har ca. 500 ansatte i fem land; Sverige, Danmark, Norge, Nederland og Tyskland. Se gjerne www.zacco.no for ytterligere informasjon.

Tags:

Om oss

Zacco er et av Europas største fullserviceselskaper innen immaterielle rettigheter. Vi bistår klienter med teknisk, juridisk og strategisk rådgivning, herunder konflikthåndtering og rettslig bistand. I tillegg til bistand med beskyttelse av immaterielle rettigheter tilbyr Zacco også sine klienter strategisk rådgiving med sikte på å øke deres konkurransefortrinn gjennom en profesjonell utnyttelse av disse rettighetene. Zacco dekker alle tekniske og juridiske områder innen immaterielle rettigheter. Mange av Zaccos konsulenter er European Patent, Trademark og/eller Design Attorneys. Zacco har ca 500 medarbeidere och kontor i Norge, Danmark, Sverige, , Tyskland og Nederland. Du finner mer informasjon på www.zacco.com.

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker