Zacco kunngjør nye styreleder

I Zaccos styremøte den 27. oktober 2011 ble Stefan Ölander utnevnt til ny styreleder, og han overtar da ansvaret fra tidligere styreformann Anders Folkvard. Endringene trer i kraft fra 2011-10-27.
 
Stefan Ölander, ekstern eier og styremedlem siden mai 2011, ble i går valgt av styret som ny styreleder. Anders Folkvard, som har tjenestegjort i Zaccos styre i ti år, fratrer styret.  
 
-       IP-bransjen er veldig interessant, og tilstedeværelse og betydningen er økende.  Verdien av immaterialretten, for eksempel varemerker og patenter, blir mer og mer synlig og dette øker etterspørselen etter relaterte tjenester. Jeg tror at vi vil se betydelige endringer hos II-firmaer, og jeg er veldig glad for å være en del av Zacco i slike spennende tider. Jeg vil også gjerne takke Anders Folkvard som har vært en lojal formann i mange år, sier Stefan Ölander.

Et nytt medlem av styre, Hans Blomberg, har også blitt utnevnt. Hans Blomberg representerer Eterna Invest som nylig kom inn som investor i Zacco. Endringene i styret reflekterer både endringer på eiersiden i Zacco, med to nye eksterne eiere, men også det strategiske fokus i Zacco som omfatter vekst og økt merkevarebygging.

Om Stefan Ölander
Stefan Ölander har erfaring som kommunikasjonsdirektør fra SEB og Kinnevik.  Stefan er også grunnleggeren av Rewir, Sveriges ledende branding byrå.  Stefan solgte Rewir i 2006 til Intellecta, et konsern innenfor kommunikasjon, som er notert på Stockholm OMX. Stefan Ölander var en del av Intellectas konsernledelse inntil høsten 2010 og var styreformann i seks av Intellectas firmaer i Sverige og Danmark.  Ved siden av sine investeringer i Zacco, Stefan har også investering i en restaurant utenfor Stockholm og i SolTEch Energi, et solenergiselskap, hvor han snart vil være medlem i styret.  I tillegg til dette har også Stefan noen eiendomsinvesteringer.
 
Om Hans Blomberg
Hans Blomberg er en erfaren investor og har vært involvert i mange firmaers reise fra små og ukjente til å bli vel etablert og suksessrike.  Hans Blomberg var en av grunnleggerne av European Equity Partners (EEP) – et ventureselskap innenfor teknologi og helse.  I EEP var Hans ansvarlig for firmaets investeringer i Packetfront, Prenax og Transmode.  Han har også arbeidet med M&A i Merril Lynch.  I dag er Hans Blomberg en av Eterna Invests partnere.
For spørsmål ta gjerne kontakt med:
Hans-Bertil Håkansson, Konsernsjef Zacco, + 45 20 15 13 31 eller Stefan Ölander, styrformann, +46 707 39 80 00

Om Zacco
Zacco er et ledende Europeisk konsulentfirma innen immaterielle rettigheter, med 500 ansatte, hvorav mange er European Patent, Trademark og/eller Design Attorney. Zacco dekker alle tekniske og juridiske områder innen immaterielle rettigeheter og bistår klienter med teknisk, juridisk og strategisk rådgivning, herunder konflikthåndtering og rettsbehandling. I tillegg til bistand med beskyttelse av immaterielle rettigheter tilbyr Zacco også sine klienter strategisk rådgiving med sikte på å øke deres konkurransefortrinn gjennom en profesjonell utnyttelse av disse rettigheter. Zacco har fjorten kontor i fem europeiske land (Danmark, Sverige, Norge, Tyskland og Nederland). Besøk www.zacco.com for nærmere opplysninger.

Tags:

Om oss

Zacco er et av Europas største fullserviceselskaper innen immaterielle rettigheter. Vi bistår klienter med teknisk, juridisk og strategisk rådgivning, herunder konflikthåndtering og rettslig bistand. I tillegg til bistand med beskyttelse av immaterielle rettigheter tilbyr Zacco også sine klienter strategisk rådgiving med sikte på å øke deres konkurransefortrinn gjennom en profesjonell utnyttelse av disse rettighetene. Zacco dekker alle tekniske og juridiske områder innen immaterielle rettigheter. Mange av Zaccos konsulenter er European Patent, Trademark og/eller Design Attorneys. Zacco har ca 500 medarbeidere och kontor i Norge, Danmark, Sverige, , Tyskland og Nederland. Du finner mer informasjon på www.zacco.com.

Dokumenter og linker