Zekler lanserer nytt sortiment– med både øye-, hørsels- og pustevern

Nå relanserer Skydda sitt varemerke Zekler. Varemerket går fra å tilby øyevern til å omfatte både hørsels- og pustevern. Dessverre blir ikke personlig verneutstyr alltid brukt når det er nødvendig, og i noen tilfeller brukes det feil. Gjennom sitt nye innovative sortiment håper Zekler å kunne bidra til økt bruk av personlig verneutstyr.

        Det holder ikke at verneutstyret ”funker”. Det må sitte behagelig og ikke på noen måte være til hinder i arbeidet, for da brukes det ikke. Derfor satser Zekler nå på et utvidet sortiment med fokus på både funksjon, komfort og design med ulike modeller og passformer, sier Maria Wiland, Sortimentssjef for Zekler på Skydda.

Zeklers produktutvikling handler mye om å utvikle produkter som er enkle og behagelige å ha på seg. Enten det gjelder beskyttelse for øynene, hørselen eller pusten bør beskyttelsen sitte på hele tiden når det foreligger risiko, og da kreves en beskyttelse som er tilpasset personen og arbeidsoppgaven.

For å sikre at Zeklers produkter oppfyller brukernes krav, utføres det tester ute på arbeidsplasser, først og fremst innen bygg og anlegg. Et industriforetak som har testet Zeklers nye hørselsvern er IRO, som driver med teknologi for garnmatere og permanentmagnetmotorer:

– Vi vil selvsagt være med og påvirke produkter vi bruker daglig. Derfor har vi prøvd Zeklers nye øreklokker, sier Fredrik Rosell, eiendomsansvarlig innen drift og vedlikehold, på IRO. Vi har blant annet fått uttalt oss om funksjon, design, komfort, radiolyd, medhøring og justerbarhet, og faktum er at alle foretrakk Zeklers øreklokker i stedet for dem vi bruker i dag. Komfort var det området som fikk høyest poeng.

Nye, tydelige guider skal også gjøre det enkelt å finne riktig størrelse, passform og funksjon.

Guide med passform for vernebriller

Som eneste aktør på markedet tilbyr Zekler vernebriller som deles inn i Small, Medium og Large, noe som gjør det enklere for brukeren å finne rett størrelse. På hjemmesiden finner man også enkelt riktig øyevern i forhold til hvilken funksjon man trenger. Det dreier seg for eksempel om å velge riktig linsefarge på brillene, med eller uten dampbeskyttelse og ulike innstillingsmuligheter.

Guide med dempingsnivåer for hørselsvern

Innen Zeklers hørselsvern finnes det nå en guide som på en enkel måte veileder brukeren i å finne riktig produkt. Med Zeklers graderingssystem velger man enkelt et hørselsvern med dempingsnivå 1, 2 eller 3.

Pustevern med høy ytelse
Zeklers nye pustevern har en svært høy ytelse, først og fremst takket være sammensettingen i filtermaterialet. Det gir et lavt innslipp av partikler og liten utåndingsmotstand. I tillegg har Zekler satset mye på passform og komfort siden dette er avgjørende for beskyttelseseffekten og hvor hyppig pustevernet brukes.

Zeklers nye produkter blir å finne i butikk fra uke 40.


For mer informasjon og bilder, gå inn på www.zekler.com eller kontakt:

Maria Wiland, Sortimentssjef for Zekler på Skydda

Tlf.: + 46 321 67 71 31               
Mob: + 46 703 97 71 31

E-post: maria.wiland@skydda.se

Zekler

Zekler er et registrert varemerke som utvikles og markedsføres av Skydda Protecting People Europe AB.

Foretaket er leverandør av personlig beskyttelsesutstyr for profesjonelle brukere, først og fremst innen bygg- og anleggssektoren.

Skydda har spesialisert seg på personlig verneutstyr siden 1976, og har i dag komplette løsninger

for å minimere skade- og helserisikoer på arbeidsplassen. Zekler er en av foretakets serier av vernebriller, hørselsvern og

 pustevern som utvikles sammen med sluttbrukerne for å maksimere komfort og funksjon uansett bruksområde.

Skydda inngår i B&B TOOLS-konsernet. www.skydda.com

 

 

Multimedia

Multimedia