NORDIC NANOVECTOR ASA RESULTATER FOR FØRSTE KVARTAL 2016: GOD FREMGANG FOR PRIORITERTE AKTIVITETER - GJENNOMFØRING I RUTE

 

Oslo, 19. mai 2016: Nordic Nanovector ASA (OSE: NANO) publiserer i dag sine resultater for første kvartal 2016. Selskapets ledelse gir en presentasjon av resultatene klokken 8:30 i Oslo – se ytterligere informasjon nedenfor.

Nordic Nanovector rapporterer god og stabil fremdrift i den kliniske utviklingsplanen for Betalutin® til behandling av lymfekreftformen follikulært lymfom (FL). Rekrutteringen av både pasienter og sykehus som deltar i studien følger planen. Lymrit 37-01 – studien er også i rute med prosessen for å komme frem til optimal dose av Betalutin® som skal benyttes i den kliniske pivot PARADIGME-studien med planlagt oppstart i løpet av første halvår 2017. Oppdaterte data fra denne pågående kliniske studien ble presentert under “American Association of Cancer Research“ (AACR) i April, og bekrefter potensialet for Betalutin®’s effekt, responsens varighet og den fordelaktige sikkerhetsprofilen for FL pasienter med tilbakefall .

Nordic Nanovector fortsetter å videreutvikle produktporteføljen. Selskapets søknad om «Investigational New Drug» (IND) ble nylig godkjent av amerikanske myndigheter (FDA), og planen for studiet er også akseptert av myndighetene i EU. Dermed er Nordic Nanovector klare for å starte fase 1 av sin nye kliniske studie for Betalutin® i diffust storcellet B-celle lymfom (DLBCL), den vanligste formen for non-Hodgkins lymfom (NHL). En annen viktig milepæl er forskningssamarbeidet med Paul Scherrer Institute, med mål om å utvikle nye Antistoff-radionuklide-konjugater for behandling av encellet leukemi. I første kvartal ble selskapet også tildelt støtte på inntil 15 millioner kroner fra Norges Forskningsråd i forbindelse med det brukerstyrte forskningsprogrammet «Brukerstyrt innovasjon». Midlene skal gå til å forske frem og utvikle nye, målrettede behandlingsformer for leukemi og NHL.

- Det er gledelig å kunne fastslå at virksomhetens fremdrift er i henhold til våre planer og i rute for viktige milepæler. De oppdaterte resultatene fra studien for Betalutin® i FL er lovende og gir oss enda sterkere tro på at dette skal bli en ny og viktig behandlingsform for NHL. Vi har hatt god fremgang på alle viktige områder, inkludert igangsettelsen av en ny klinisk studie for Betalutin® i en annen NHL-indikasjon som har et stort udekket behandlingsbehov. I tillegg har vi lovende resultater fra preklinisk forskning som bekrefter at det er flere muligheter for å utvikle vår produktportefølje, sier administrerende direktør Luigi Costa i Nordic Nanovector.

Operasjonelle hovedtrekk

• Stabil fremdrift for Betalutin®’s kliniske utviklingsplan med hensyn til antall sykehus og pasienter som er inkludert i studien.

• Mottatt BIA-midler fra Norges Forskningsråd

• Oppdaterte kliniske resultater presentert under AACR I USA i april, der Betalutin®’s lovende effekt og økt varighet av pasientenes respons ble bekreftet.

• Fått godkjenning av “Investigational New Drug” (IND) – søknaden fra amerikanske myndigheter. Dette gir klarsignal for å starte klinisk studie i USA for Betalutin® i diffust storcellet B-cellelymfom.

• Forsknings- og utviklingssamarbeid inngått med Paul Scherrer Institute, med mål om å utvikle nye Antistoff-radionuklide-konjugater for behandling av encellet leukemi.

• Vellykket produksjon av det første partiet chimeric HH1 antistoff gjennomført.

Finansielle hovedtrekk

(Beløp parentes gjelder samme periode i 2015, om ikke annet er angitt)

• Driftsinntektene beløp seg til 0,078 millioner kroner (0,076 millioner kroner)

• Totale driftskostnader var 52,7 millioner kroner (35,9 millioner kroner)

• Periodens underskudd var 52,7 millioner kroner (35,8 millioner kroner)

• Kontanter og kontantekvivalenter beløp seg til 671,9 millioner kroner per 31. mars 2016 (743,4 millioner kroner per 31. desember 2015)

Fremtidsutsikter

De lovende resultatene fra den pågående fase 1/2-studien med Betalutin®, den gode fremdriften for studien og de positive resultatene for FoU-porteføljen lover godt for Nordic Nanovector’s fremtidige utvikling. Ledelsens høyeste prioritet vil fortsatt være å sikre effektiv gjennomføring av planene for å nå de forventede kliniske milepælene. Selskapets kontantbeholdning forventes å være tilstrekkelig frem til den første regulatoriske godkjenningssøknaden for Betalutin® skal sendes i første halvår 2019.

Informasjon om presentasjon og webcast

Selskapets ledelse gir en nærmere presentasjon av resultatene i dag kl. 08:30. Sted:  Thon Hotel Vika Atrium Munkedamsveien 45 0250 Oslo Møterom:  NYLAND

Presentasjonen kan følges direkte på www.nordicnanovector.com under Investor Relations/Webcast.

Delårsrapporten og presentasjonen er tilgjengelig på www.nordicnanovector.com under seksjonen Investor Relations/Reports and Presentation/Quarterly Reports/2016 fra klokken 7:00 i dag.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Luigi Costa, administrerende direktør, tlf +41 791 24 8601

Tone Kvåle, finansdirektør, tlf +47 915 19 576, e-post ir@nordicnanovector.com

Om Nordic Nanovector

Nordic Nanovector er et bioteknologiselskap som arbeider med utvikling og kommersialisering av nye, målrettede behandlingsformer for hematologi og onkologi. Selskapets ledende legemiddelkandidat under klinisk utvikling er Betalutin®, det første i rekken av såkalte Antistoff-radionuklide-konjugater for å forbedre og supplere dagens behandlingsalternativ for pasienter med lymfekreftformen non-Hodgkin’s lymfom (NHL). NHL er en indikasjon med et stort udekket behandlingsbehov og muligheter for såkalt «orphan drugs designation», en incentivordning for få frem nye legemidler til sjeldne sykdommer. NHL er et voksende marked med et antatt markedspotensial på omkring 12 milliarder amerikanske dollar innen 2018. Betalutin® inneholder et kreftsøkende anti-CD37 antistoff (HH1) koblet til radionukliden (atomet), lutetium- 177. Medikamentet har så langt vist lovende effekt og sikkerhetsprofil i en fase 1/2-studie for en pasientgruppe, med lymfekreftdiaognosen non-Hodgkins lymfom, som er vanskelig å behandle. Selskapet har som mål å utvikle Betalutin® raskt for å kunne behandle alle de viktige variantene av non-Hodgkins lymfom , og regner med å sende den første regulatoriske søknaden i første halvår 2019. Nordic Nanovector planlegger å beholde markedsføringsrettighetene og delta aktivt i kommersialiseringen av Betalutin® i de viktigste geografiske markedene. Samtidig vil man søke muligheter for distribusjonsavtaler i andre utvalgte markeder. Selskapet har et mål om å utvikle sin portefølje av Antistoff-radionuklide-konjugater for å kunne behandle flere ulike kreftindikasjoner. Ytterligere informasjon om selskapet kan finnes på www.nordicnanovector.com

 

 

Tags:

About Us

About Nordic Nanovector ASA Nordic Nanovector is committed to develop and deliver innovative therapies to patients to address major unmet medical needs and advance cancer care. The company aspires to become a leader in the development of targeted therapies for haematological cancers.Nordic Nanovector’s lead clinical-stage candidate is Betalutin®, a novel CD37-targeting Antibody-Radionuclide-Conjugates (ARC) designed to advance the treatment of non-Hodgkin’s Lymphoma (NHL). NHL is an indication with substantial unmet medical need, representing a growing market forecast to be worth nearly USD 20 billion by 2024.The Company aims to rapidly develop Betalutin®, alone and in combination with other therapies, for the treatment of major types of NHL, targeting first regulatory submission in relapsed/refractory follicular lymphoma in 1H 2019. Nordic Nanovector intends to retain marketing rights and to actively participate in the commercialisation of Betalutin® in core markets.The Company is also advancing a pipeline of ARCs and other immunotherapies for multiple cancer indications.Further information about the Company can be found at www.nordicnanovector.com

Subscribe

Media

Media