Extraordinary General Meeting/ Ekstraordinær Generalforsamling

Panoro Energy ASA has received written demand from shareholders representing more than 5 % of the share capital for an extraordinary general meeting. The items on the agenda are election of members to the Board and chairman of the Board. The Board shall in accordance with statutory law arrange for such meeting within one month from the demand was received. The demand was received August 9, 2013. Following a Board meeting, the notice for such meeting will be dispatched at the latest August 16, 2013.

Panoro Energy ASA har mottatt krav om avholdelse av ekstraordinær generalforsamling fra aksjonærer som representerer mer enn 5 % av aksjekapitalen i selskapet. Agendapunktene er angitt å være valg av styremedlemmer og styrets leder. Styret skal i henhold til allmennaksjeloven avholde slik ekstraordinær generalforsamling innen en måned etter at kravet ble mottatt. Kravet ble mottatt 9. august. Etter avholdelse av styremøte som beslutter innkalling, vil innkallingen til ekstraordinær generalforsamling bli sendt senest 16. august 2013.

For further information, please contact:

Carl Peter Berg, VP Commercial and Investor Relations
Tel: +55 21 3078 7472
Cell: +55 21 8541 1907
Email: carl.peter.berg@panoroenergy.com

Please visit www.panoroenergy.com for more information.

Contacts

  • Panoro Energy ASA

Subscribe

Documents & Links