SAMMON TULOS VUODELTA 2003 OLI HYVÄ, HALLITUS EHDOTTAA OSINGOKSI 1,50 EUROA OSAKKEELTA

LEHDISTÖTIEDOTE 11.2.2004 SAMMON TULOS VUODELTA 2003 OLI HYVÄ, HALLITUS EHDOTTAA OSINGOKSI 1,50 EUROA OSAKKEELTA Sampo-konsernin osakekohtainen tulos nousi 0,64 euroon (0,63) ja liikevoitoksi muodostui 464 milj. euroa (542). Toiminnallinen tulos parantui merkittävästi, sillä vertailuvuoden liikevoitto sisälsi 261 milj. euroa kertaluonteista If-järjestelystä kertynyttä myyntivoittoa. Osakekohtainen substanssi nousi hyvän tuloksen ja arvostuserojen kasvun myötä 5,64 euroon (5,26). Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 1,50 euroa osaketta kohti (0,35). Konsernijohtaja Wahlroos: "Vuodesta 2003 tuli Sammolle paljon parempi kuin alun perin näytti. Rahoituskatteen lasku tasaantui syksyllä ja kääntyi jo loppuvuonna lieväksi nousuksi. Menestyksemme jatkui painopistealueillamme rahastoissa ja vakuutussäästämistuotteissa. Tulosparannukset olivat merkittävimmät Henki-Sammossa ja Ifissä." Konsernin henkivakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta onnistui hyvin ja sijoitustoiminnan nettotuotot kasvoivat 387 milj. euroon (193). Kun samanaikaisesti kustannustehokkuus nousi merkittävästi, kasvoi henkivakuutuksen tulos ennen satunnaisia eriä 150 %:lla 195 milj. euroon (78). Luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnassa alhainen korkotaso rasitti rahoituskatetta, joka laski 404 milj. euroon (448). Vaikka hallintokulut laskivat ja luottotappiot olivat vähäisiä, aleni liikevoitto vajaalla 8 %:lla 233 milj. euroon (252). Osakkuusyhtiö Ifin kannattavuus parantui merkittävästi ja yhtiön koko vuoden 2003 yhdistetty kulusuhde oli 100,9 % (106,1). Sampo-konsernin osuus Ifin tilikauden voitosta oli 84 milj. euroa, kun vuotta aikaisemmin konserni kirjasi omistuksestaan 69 milj. euron tappion. Konsernin markkina-asema painopistealueilla säilyi vahvana. Sijoitussidonnaisessa vakuutuksessa markkinaosuus vakuutusmaksuista kohosi 28,5 %:iin (25,3). Sammon rahastopääomien kasvu jatkui voimakkaana ja markkinaosuus rahastopääomista oli 22,0 % (24,5). Myös asuntolaina-markkinoilla Sampo menestyi hyvin ja kasvatti markkinaosuuksiaan. KONSERNIN AVAINLUVUT Milj. euroa 2003 2002 Muutos-% TULOS Liikevoitto 464 542 -14,3 Pankkitoiminta 233 252 -7,6 Henkivakuutus 182 86 112,0 Omistusyhteisö -14 277 -105,1 Vahinkovakuutuksen tulos (osuus 84 -69 .. Ifistä) Voitto ennen satunnaisia eriä 477 534 -10,7 Konsernin voitto tilikaudelta 354 387 -8,3 VOLYYMI Rahastopääomat 5 214 3 858 35,1 Muut omaisuudenhoidon varat (pl. konserni) 10 336 9 290 11,3 Henkivakuutussäästöt 5 026 4 733 6,2 Talletuskanta 9 392 9 230 1,8 Luottokanta 13 908 12 490 11,4 OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT Tulos/osake, euroa 0,64 0,63 1,6 Substanssi/osake, euroa *) 5,64 5,26 7,2 Osinko/osake, euroa **) 1,50 0,35 328,6 *) Täydellä verovelalla vähennettynä. **) Hallituksen vuodelta 2003 ehdottama osinko. Toimialojen välisiä sisäisiä osinkoja ja myyntivoittoja ei ole eliminoitu luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan eikä vakuutustoiminnan tulosanalyysissä, - erittelyissä tai tunnusluvuissa. Konsernin liikevoitosta em. erät on eliminoitu. Lisäksi liikevoittoon on lisätty/ vähennetty yhdellä rivillä yhdisteltävän If-konsernin omistusosuutta vastaava voitto/ tappio. Tästä syystä konsernin liikevoitto ei ole yhtä kuin liiketoiminta- alueiden liikevoittojen summa. Tiedotteen tiedot eivät ole tilintarkastettuja. Sampo Oyj:n tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan sekä Sampo Pankki Oyj:n, Sampo Luotto Oyj:n ja Suomen Asuntoluottopankki Oyj:n tilinpäätöstiedotteet ovat nähtävissä internetissä osoitteessa www.sampo.fi/sijoittajasuhteet (suomi) ja www.sampo.fi/ir (englanti). Sampo julkaisee vuosikertomuksen vuodelta 2003 viikolla 12. Sammon osavuosikatsaus vuoden 2004 ensimmäiseltä vuosineljännekseltä julkaistaan 6.5.2004. LISÄTIEDOT: Viestintäjohtaja Hannu Vuola, puh. 010 516 0040 ------------------------------------------------------------ This information was brought to you by Waymaker http://www.waymaker.net The following files are available for download: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/11/20040211BIT00450/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/11/20040211BIT00450/wkr0002.pdf