24hPoker och Martinspoker.com tecknar avsiktsförklaring

24hPoker renodlar verksamheten i ett leverantörsbolag, 24hPoker Holding AB, och ett nytt operatörsbolag, 24hPoker.com. 24hPoker har även skrivit en avsiktsförklaring med Martinspoker.com om att apportera in Martinspoker.com och Staffpoker.com i operatörsbolaget som ska driva dessa starka varumärken.

I det nya operatörsbolaget samlas några av Skandinaviens mest kända varumärken på onlinespelmarknaden: 24hPoker.com, Martinspoker.com, Staffpoker.com och Danepoker.com. Genom samordnade marknadsinsatser blir dessa än mer konkurrenskraftiga och 24hPoker.com kan utvecklas i en organisation som fokuserar helt på slutkunden. Spelverksamheten drivs via dotterbolag på Malta och 24hPoker Holding AB kommer att vara majoritetsägare i det nya bolaget, men kommer inte att ha en operativ roll.

”Denna renodling gör det möjligt för 24hPoker Holding AB att fokusera helt på att stärka sin position som spelleverantör, vilket gör erbjudandet tydligare både för kunder och kapitalmarknaden. Samtidigt kommer 24hPoker.coms potential att kunna utvecklas till fullo, vilket på sikt kommer att märkas i resultaträkningen,” säger Peter Åström, VD 24hPoker Holding AB.

”Med varumärken positionerade mot olika segment kommer vi att bli en ledande aktör i Skandinavien och får en stabil plattform för expansion mot nya marknader i Europa och resten av världen. Samtidigt nås synergier då organisationen blir mer effektiv och fokuserad,” säger Claus Nielsen, VD Martinspoker.com.

Om oss

Om 24hPoker 24hPoker AB är ett svenskt spelföretag som utvecklar egna mjukvarusystem för spel online. Bolaget bedriver spelverksamhet via dotterbolag i utlandet. 24hPoker lanserade online poker 2001. Företaget utvecklar och säljer även färdiga spelplattformar för aktörer som vill bedriva spelverksamhet under eget varumärke via 24hNetwork. 24hPoker äger B2B Poker AB som driver ett av världens största pokernätverk med fler än 500 000 registrerade kunder. Läs mer på: www.24hpoker.se. Kalendarium Bokslutskommuniké, inklusive delårsrapport publiceras den19 juni, 2006.

Dokument & länkar