Kommuniké från extra bolagsstämma i 24hPoker Holding AB (publ)

På extra bolagsstämma i 24hPoker Holding AB beslutades att ändra aktiekapitalets gränser till lägst 25.000.000 kronor och högst 100.000.000 kronor, samt antalet aktier till lägst 500.000.000 och högst 2.000.000.000.

Det beslutades också att minska bolagets aktiekapital med 263.975.239,48 kronor till 25.904.705,90 kronor för avsättning till fri fond utan indragning av aktier.

Efter att ovanstående ändringar trätt i kraft uppgår bolagets aktiers kvotvärde till 0,05 kronor.

.

Om oss

Om 24hPoker 24hPoker AB är ett svenskt spelföretag som utvecklar egna mjukvarusystem för spel online. Bolaget bedriver spelverksamhet via dotterbolag i utlandet. 24hPoker lanserade online poker 2001. Företaget utvecklar och säljer även färdiga spelplattformar för aktörer som vill bedriva spelverksamhet under eget varumärke via 24hNetwork. 24hPoker äger B2B Poker AB som driver ett av världens största pokernätverk med fler än 500 000 registrerade kunder. Läs mer på: www.24hpoker.se. Kalendarium Bokslutskommuniké, inklusive delårsrapport publiceras den19 juni, 2006.

Dokument & länkar