24Money Payments stärker organisationen ytterligare och utser ny VD

 


 

Under 2017 har en rad organisatoriska förändringar genomförts inom 24Money Payments AB (24Money) för att stärka den interna kontrollen, styrningen och kompetensen. En ny styrelse har tillsatts på årsstämman och en första åtgärd från styrelsen var att utse Firoz Patel till ny VD för 24Money.


24Money stärker styrelsen, ledningen och kompetensen ytterligare inom företaget

Under början av året 2017 har det blivit tydligt att det förelegat behov av kraftfulla organisatoriska förändringar inom 24Money. Viktiga funktioner som Head of Compliance, Head of Risk, CFO, Redovisningschef och CTO har bytts ut och ersatts med ny personal. Nu har styrelsen även beslutat att utse Firoz Patel till ny VD för 24Money. En radikal kompetensförbättring har genomförts.

Det är viktiga och avgörande stabsfunktioner där personalförändringar genomförts. I samtliga fall har det varit helt nödvändigt att vidta förändringar eftersom prestationen och kompetensen inte mötte behovet i verksamheten. Funktionen för Legal flaggade i slutet av 2016 till styrelsen att det förelåg allvarliga brister avseende kompetens och genomförande hos dåvarande Head of Compliance, inom IT och hos dåvarande CTO.

Det rör sig om allvarlig nonchalans och närmast en respektlös inställning till sin roll och sitt yrkesansvar. Något annat val än att avsluta dessa anställningar fanns inte mot bakgrund av att leveransen och prestationen var så pass bristfällig.

KPMG riktade också kritik gentemot 24Money där påtalade brister låg inom funktionerna för Compliance och IT, men det handlade också om styrning av företaget. Under våren 2017 blev det också tydligt att det förelåg allvarliga brister inom funktionen för Risk samt att ekonomifunktionen inte höll måttet. I april 2017 togs också beslutet att avskeda den dåvarande ansvarige för Riskfunktionen.

Samtliga ovan angivna funktioner har ersatts med ny personal. Det har varit en blandning av den mest allvarliga åtgärden med avsked ned till överenskommelser där personal sagt upp sig själva och där 24Money välkomnat sådana uppsägningar. När kraftfulla åtgärder vidtas där människor förloras i anställning och blir föremål för disciplinära åtgärder finns det alltid en risk för att dessa individer känner ett behov av att hämnas, vilket också har förekommit. Bland annat har det spridits falska och oriktiga rykten om att ledningspersoner skulle ha använt företagets kreditkort för att betala privata levnadskostnader. Till saken hör att 24Money inte har, och inte haft varken kredit- eller betalkort överhuvudtaget. Oriktiga uppgifter har spridits i syfte att skada verksamheten, vilket 24Money ser mycket allvarligt på.

Tidigare styrelsen har agerat för att komma tillrätta med problematiken och nyrekrytering av Head of Compliance, Head of Risk, CTO, CFO och Redovisningschef har framgångsrikt genomförts. Funktionen för Compliance och Legal har också ytterligare förstärkts. På årsstämman valdes en ny styrelse som inledde med att utse en ny VD samt beslutade att avveckla affärsområden med icke tillfredställande intjäning och som är förknippade med hög risk ur ett penningtvättsperspektiv.


24Money i korthet

24Money tänker annorlunda. Vi är ingen bank, vi vill ha alla kunder och att alla ska få tillgång till framtidens betaltjänster. Hos 24Money hittar kunderna de flesta betaltjänster som en bank erbjuder, som betalkonton för företag och privatpersoner, betalkort, betallösningar för butik och e-handel, digitala konto- och överföringstjänster i gångbara valutor. Gränslösa betalningar som fungerar internationellt utan hänsyn till geografiska gränser och valutor.

24Money är ett Fintech-bolag som leder och driver utvecklingen av samhällets finansiella infrastruktur genom att vara en innovativ aktör på såväl den nationella som internationella betaltjänstmarknaden. Verksamheten utgår efter principen ”en leverantör för alla behov av betalningar”. Vi erbjuder marknadens i särklass bredaste utbud av tjänster, utan begränsning, som baseras på den moderna människans behov, dygnet runt, varsomhelst och närsomhelst.
 

Christopher Clewehielm, vice VD
christopher.clewehielm@24money.se

010-150 1600
 

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar