Telenor lanserar ”Smart Arbeidsdag” i Norge, ett resultat av ett strategiskt partnerskap med 24SevenOffice inom försäljning av molnbaserade tjänster

24SevenOffice Scandinavia AB (publ) ("Bolaget" eller "24SevenOffice") meddelade tidigare under 2017 att Telenor har valt 24SevenOffice som strategisk partner inom molnbaserade ERP-och redovisningssystem för sin satsning inom molnbaserade tjänster.

Konceptet ”Smart Arbeidsdag” har skapats tillsammans med Telenor som en del av Telenors satsning på molntjänster. Konceptet har nu lanserats. 

Telenor kommer att inleda försäljningen av produkten genom en ”soft-launch” på företagsmarknaden i Norge den 1 december 2017. 24SevenOffice har levererat den tekniska lösningen för det molnbaserade redovisnings- och fakturasystemet till produkten. Under första kvartalet 2018 lanseras konceptet fullt ut. Konceptet automatiserar faktureringen och ekonomistyrningen för och riktar sig initialt till hantverkare och servicenäringen. 

- Telenor satsar stort på att bli en ledande distributör av molnbaserade tjänster, där målet är att kunna leverera allt ett företag behöver för att förenkla och effektivisera arbetsdagen. Efter att ha genomfört en grundlig genomgång av lösningar på marknaden, har Telenor valt 24SevenOffice som leverantör av molnbaserade ERP-och redovisningssystem till Telenors molntjänstsatsning, säger Stephen Parsli, Head of Cloud Services i Telenor Norge AS.   

Ökat fokus på digitalisering

- I en marknad med allt mer fokus på digitalisering och effektivisering av verksamheter, märker vi på 24SevenOffice en stark efterfrågan på vårt system. 24SevenOffice är ett av världens första molnbaserade ERP-system och vi har alltid fokuserat på innovation och ny teknologi. Jag är därför glad av att Telenor uppskattar vårt arbete och jag värdesätter tilliten vi har fått av Telenor, säger Ståle Risa, CEO i 24SevenOffice.

- Att 24SevenOffice har fokus på innovasion, API:er och är en molnbaserad produkt gjorde samarbetet extra intressant. Vår satsning på molntjänster är en strategisk satsning från Telenor och då behöver vi dom bästa lösningarna, tillägger Stephen Parsli.

-Vår försäljning sker till 40 % genom direktförsäljning och 60% via återförsäljare som primärt är redovisnings­konsulter. Vi är mycket glada att Telenor nu lanserar produkten ”Smart Arbeidsdag” och att vi utökar vårt återförsäljarnät, tillägger Ståle Risa.  

För mer information

24Sevenoffice: www.24SevenOffice.com/se/investor-relations/
Partner Fondkommission AB. www.partnerfk.se
AktieTorget: www.aktietorget.seStåle Risa, VD 

+47 922 35 847
str@24SevenOffice.com

Om 24SevenOffice

24SevenOffice är verksamma på den nordiska markna­den och har sedan 2002 levererat affärssystem till små och medelstora företag via molnbaserade lösningar, SaaS (Software as a Service). Affärssystemet är modulbaserat, där modulerna tillhan­dahålls fristående eller paketerade som helhetslösningar. I dag innehåller affärssystemet bland annat moduler for redovisning, fakturering, lager/logistik, projektstyrning, tidredovisning och CRM, allt integrerat i en lösning.

Om oss

Bolagets affärsidé är att leverera egenutvecklade högfunktionella molnbaserade affärssystem som effektiviserar administrativa processer för små- och medelstora företag.

Prenumerera

Dokument & länkar