3D DENTOMED AB - Lanserar tandvårdskoncept till företag

2013-02-19
I samband med Personal och Chef-mässan den 20-21 februari lanserar Dentomed AB konceptet ”Företagstandvård”, som ett steg i att öka medvetenheten kring vikten av god munhälsa samt fånga upp individer som av olika skäl ej regelbundet besöker tandvården.

Dentomed AB som tidigare enbart varit verksam med tandvård inom äldre- och handikappomsorgen förklarar att detta är ett steg i att öka förståelsen och fånga upp individer som inte regelbundet besöker tandläkare.

”Dentomed vill erbjuda tandvård till svenska företag som en del av den befintliga företagshälsovården. Ambitionen är att bidra till en bättre överblick över företags hälsosituation och tidigt handleda individer som även befinner sig i riskzonen för diabetes och hjärt- kärlproblematik.” säger företagets VD Anne von Hofsten.

En anställd med förbättrad tandhälsa löper betydligt mindre risk att drabbas av förkylningar med halsont, influensa och liknande, vilket bland annat kan resultera i färre antal sjukdagar per år.

Tanken är ett helhetskoncept, där den anställde utöver tandläkarundersökning även får blodtryck- och blodsockermätning, med vidare behandling där det föreligger behov. Efter genomförda undersökningar så sammanställer Dentomed en samlad rapport över företagets ”hälsostatus”.

För vidare information vänligen kontakta:

Anne von Hofsten, VD 08-767 08 00, anne@dentomed.se
Filip Gardler, Marknadskoordinator 076-147 10 09, filip@dentomed.se

3D Dentomed AB har sedan 2003 bedrivit uppsökande tandvård inom äldre- och handikappomsorgen och finns idag i 8 regioner i Sverige och behandlar årligen ca 50 000 patienter. Tandvården utförs efter ett världsunikt koncept med ”mobila tandvårdskliniker”, som möjliggör alla typer av behandlingar för patienter med svårighet att ta sig från hemmet.
Dentomed utvecklar även utbildningsprogram som riktar sig till vårdpersonal inom äldreomsorgen för att öka kunskaperna inom munvård.

För mer information, besök www.dentomed.se

Taggar:

Om oss

3D Dentomed AB ® är ett snabbt expanderande, privat, omvårdnadsföretag som verkar på flera områden inom tand- och munhälsovård. 3D Dentomed AB ® arbetar med landstingsuppdrag inom den uppsökande tandvården. Detta innebär att vi erbjuder årlig munhälsobedömning för berättigade vårdtagare inom äldre- och handikappomsorgen samt utbildning av omvårdnadspersonal. Vi erbjuder tandläkarvård i mobila tandläkarmottagningar inom äldre- och handikappomsorgen. Vi är hittills det enda dentalföretag som med kontinuitet bedriver tandvård i mobila tandläkarmottagningar i Sverige och vi besöker ett hundratal sjukhem per år. Arbetet sker på basis av årsrevisioner och är profylaxinriktat. Våra tandhygienister och tandläkare har i Silviahemmets regi fått utbildning i att bemöta och behandla personer med olika demenssjukdomar. Förutom våra mobila enheter har vi etablerat två tandläkarkliniker i centrala Stockholm, där vi bedriver allmän tandvård. Vi arbetar enligt kvalitetsledningssystemet Qulan , som kvalitetssäkrar hela vår operativa verksamhet.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar