3G Infrastructure Services tecknar avtal med Netel AB

3G Infrastructure Services tecknar avtal med Netel AB 3G Infrastructure Services AB har tecknat avtal med Netel AB, ett helägt dotterbolag till Peab. Avtalet omfattar projektering, byggnation och installation av basstationer för UMTS. De båda operatörerna Hi3G och Europolitan Vodafone har beslutat att dela infrastruktur för den tredje generationens mobilnät, UMTS i områden utanför Stockholm, Göteborg, Malmö och Karlskrona. Denna kommer att byggas och drivas av det samägda bolaget 3G Infrastructure Services AB och integreras med de infrastrukturer som de båda operatörerna bygger var för sig i Stockholm, Göteborg, Malmö och Karlskrona. Netels uppdrag är att bistå 3G Infrastructure Services AB i uppbyggnaden av basstationer i den gemensamma infrastrukturen. Arbetet innefattar att identifiera lämpliga platser för lokalisering av basstationer, förhandla om nyttjanderätt, och ansöka om byggnadslov, s.k. site acquisition, samt projektering, byggnation och installation. Ramavtalet omfattar initialt 300 basstationer med option för 3G Infrastructure Services AB att utöka beställningen och löper fram till 2003-12-31. - Vi kommer att samarbeta med ett antal leverantörer i arbetet att bygga och driva våra ägares gemensamma infrastruktur. Netel kommer att bli en viktig partner i att snabbt etablera basstationer i denna infrastruktur, säger Jan Edhäll, VD för 3G Infrastructure Services AB. - Vi ser 3G Infrastructure Services AB som en strategisk partner och är mycket hedrade av att ha erhållit detta uppdrag som ligger i linje med vår affärsidé att tillhandahålla totalåtaganden, säger Erik Salling, VD för Netel AB. För mer information kontakta: Jan Edhäll, VD 3G Infrastructure Services AB, Telefon: 0708-38 99 22, e-post: jan.edhall@3gis.net Erik Salling, VD Netel AB Telefon: 0733-375 000, e-post: erik.salling@netel.se 3G Infrastructure Services AB startades i april 2001 av Hi3G och Europolitan Vodafone. Bolaget har som uppgift att bygga och driva den infrastruktur som möjliggör för operatörerna att erbjuda sina kunder mobila tjänster via UMTS utanför Stockholm, Göteborg, Malmö och Karlskrona. När utbyggnaden är klar kommer 70 procent av befolkningen i Sverige att ha tillgång till snabbare kommunikation genom bolagets infra struktur som integreras i respektive operatörs nät. 3G Infrastructure Services AB expanderar kraftigt och planerar att ha 100 anställda vid årets slut. Netel AB utmärker sig som tele- och datakommunikationsföretag genom sin kompetensbredd och helhetssyn. Som en del av Peab-koncernen förenar vi det mindre företagets dynamik, med det stora företagets resurser, i affärer i teknikens framkant. Vi utvecklar, levererar och har själva kontroll över samtliga tjänster för projektering, implementering och underhåll av tredje generationens mobila system och fasta bredbandsnät. Vi har erfarenhet, kompetens och resurser för att ta totalansvar för hela infrastrukturuppbyggnaden - från inledande nätverksplanering till teknisk installation, drift och underhåll av mobila och fasta nät för nationella och internationella operatörer. Vårt mål är att bli tele- och datakommunikationsindustrins självklara val vad gäller tjänster för nätverkslösningar och infrastrukturuppbyggnad. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/18/20011018BIT00080/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/18/20011018BIT00080/bit0001.pdf

Dokument & länkar