3G Infrastructure Services tecknar avtal med Skanova

3G Infrastructure Services tecknar avtal med Skanova De båda operatörerna Hi3G och Europolitan Vodafone har beslutat att bygga en gemensam infrastruktur för den tredje generationens mobilnät, UMTS, utanför storstadsområdena. Denna kommer att byggas och drivas av det samägda bolaget 3G Infrastructure Services AB och integreras med de infrastrukturer som de båda operatörerna bygger var för sig i Stockholm, Göteborg, Malmö och Karlskrona. 3G Infrastructure Services AB har nu tecknat avtal med Skanova avseende transmission, dvs knyta samman städer och basstationer i UMTS-nätet. Leveranser och installationer kommer att påbörjas under oktober månad 2001. Avtalet löper under 10 år. - Vår uppgift är att driva och bygga en infrastruktur för UMTS. Det är ett stort och komplicerat projekt som gör att vi ställer höga krav på våra leverantörer. Vi anser att Skanova har den kompetens och erfarenhet som krävs när det gäller att leverera nätkapacitet, säger Jan Edhäll, VD för 3G Infrastructure Services AB. - Vi ser avtalet med 3G Infrastructur Services AB som en betydelsefull framgång och bekräftelse på att vårt erbjudande har varit konkurrenskraftigt eftersom vi har varit fler om budet, säger Skanova- chefen Lars-Gunnar Johansson. För mer information kontakta: Jan Edhäll, VD 3G Infrastructure Services AB Telefon: 0708-38 99 22, e-post: jan.edhall@3gis.net 3G Infrastructure Services AB startades i april 2001 av Hi3G och Europolitan Vodafone. Bolaget har som uppgift att bygga och driva den infrastruktur som möjliggör för operatörerna att erbjuda sina kunder mobila tjänster via UMTS utanför Stockholm, Göteborg och Malmö och Karlskrona. När utbyggnaden är klar kommer 70 procent av befolkningen i Sverige att ha tillgång till snabbare kommunikation genom bolagets infra struktur som integreras i respektive operatörs nät. 3G Infrastructure Services AB expanderar kraftigt och planerar att ha 100 anställda vid årets slut. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/18/20011018BIT00330/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/18/20011018BIT00330/bit0001.pdf

Dokument & länkar