3G Infrastructure Services tecknar avtal med Teracom

3G Infrastructure Services tecknar avtal med Teracom Utbyggnaden av den tredje generationens mobiltelefoni går vidare. De båda operatörerna Hi3G och Europolitan Vodafone har beslutat att dela infrastruktur för den tredje generationens mobilnät, UMTS, i områden utanför Stockholm, Göteborg, Malmö och Karlskrona. Denna kommer att byggas och drivas av det samägda bolaget 3G Infrastructure Services AB (3GIS) och integreras med de infrastrukturer som de båda operatörerna bygger var för sig i Stockholm, Göteborg, Malmö och Karlskrona. 3G Infrastructure Services AB har nu tecknat avtal med Teracom som i första hand ger 3GIS rätt till plats för antenner och övrig utrustning i mast, torn och lokaler som ägs av Teracom. Avtalet uppskattas omfatta minst cirka 200 inplaceringar i Teracoms anläggningar. - Det är vår ambition att utnyttja existerande torn och master så långt det är möjligt när vi nu bygger den tredje generationens mobiltelefoni. Avtalet med Teracom ligger helt i linje med denna ambition, säger Jan Edhäll, VD för 3G Infrastructure Services AB. För mer information kontakta: Jan Edhäll, VD 3G Infrastructure Services AB, Telefon: 0708-38 99 22, e-post: jan.edhall@3gis.net Pierre Karlsson, chef Telekom och Information, Teracom, tel: 070-891 20 51, e-post: pierre.karlsson@teracom.se 3G Infrastructure Services AB startades i april 2001 av Hi3G och Europolitan Vodafone. Bolaget har som uppgift att bygga och driva den infrastruktur som möjliggör för operatörerna att erbjuda sina kunder mobila tjänster via UMTS utanför Stockholm, Göteborg, Malmö och Karlskrona. När utbyggnaden är klar kommer 70 procent av befolkningen i Sverige att ha tillgång till snabbare kommunikation genom bolagets infra struktur som integreras i respektive operatörs nät. 3G Infrastructure Services AB expanderar kraftigt och planerar att ha 100 anställda vid årets slut. Teracom är en ledande nätoperatör för utsändning och överföring av radio och tv samt för telekom- och informationstjänster. Vidare erbjuder företaget inplaceringstjänster i master och anläggningar samt konsulttjänster och service. I koncernen finns också ett antal dotter- och intressebolag som erbjuder kompletterande produkter och tjänster. Teracom-koncernen omsätter drygt 1,5 miljarder kronor och har 800 anställda. Mer information om Teracom finns på www.teracom.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/19/20011219BIT00350/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/19/20011219BIT00350/bit0002.pdf

Dokument & länkar