3G Infrastructure Services väljer Nokia som systemleverantör av UMTS-utrustning

3G Infrastructure Services väljer Nokia som systemleverantör av UMTS- utrustning De båda operatörerna Hi3G och Europolitan Vodafone har beslutat att bygga en gemensam infrastruktur för den tredje generationens mobilnät, UMTS, utanför storstadsområdena. Denna kommer att byggas och drivas av det samägda bolaget 3G Infrastructure Services AB och integreras med de infrastrukturer som de båda operatörerna bygger var för sig i Stockholm, Göteborg, Malmö och Karlskrona. 3G Infrastructure Services AB har valt Nokia som leverantör av kärnnätet1, samt tecknat en initial order vad gäller radionätsutrustning2 samt av tjänster för implementering och tekniskt underhåll. Förutom att leverera utrustning och relaterade tjänster för trafiken i en gemensamägd infrastruktur kommer Nokia också att utföra installationen av utrustningen och under tre år stå för övervakning, drift och underhåll av levererad utrustning. Leveransen påbörjas redan under oktober 2001. - De krav som våra ägare ställer när det gäller byggtider och kostnadseffektivitet i inledningsskedet och driftsäkerheten framöver är en utmaning för oss, säger Jan Edhäll, VD i 3G Infrastructure Services AB. Vi är övertygade om att Nokias 3G-system i kombination med support från Nokia's Professional Services uppfyller våra krav på att utnyttja infrastrukturen kostnadseffektivt och med bibehållen hög kvalitet. - Vi tror att Hi3G och Europolitan Vodafones strategi att dela 3G- infrastruktur kommer att följas av andra 3G-operatörer runt om i världen, säger Ian McCaig, Vice President Customer Business Team Hutchison hos Nokia. Därför är vi mycket glada att 3G Infrastructure Services AB, ett av de första bolagen i världen som bygger på idén om delad infrastruktur, har valt Nokia som leverantör. 1Kärnnätet (core network) - det nät som binder samman telefoni- och dataväxlar i UMTS-nätet. 2Radionät - det nät av basstationer som sköter kommunikationen med kundernas mobiltelefoner. För mer information kontakta: Jan Edhäll, VD 3G Infrastructure Services AB Telefon: 08-410 174 77, e-post: jan.edhall@3gis.net 3G Infrastructure Services AB startades i april 2001 av Hi3G och Europolitan Vodafone. Bolaget har som uppgift att bygga och driva den infrastruktur som möjliggör för operatörerna att erbjuda sina kunder mobila tjänster via UMTS utanför Stockholm, Göteborg, Malmö och Karlskrona. När utbyggnaden är klar kommer 70 procent av befolkningen i Sverige att ha tillgång till snabbare kommunikation genom bolagets infra struktur som integreras i respektive operatörs nät. 3G Infrastructure Services AB expanderar kraftigt och planerar att ha 100 anställda vid årets slut. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT00180/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT00180/bit0002.pdf

Dokument & länkar