3i och Euroventures förvärvar Car-O-Liner

3i och Euroventures förvärvar Car-O-Liner · 3i Group plc och Euroventures med respektive fonder förvärvar Car-O-Liner och Josam från Zeteco. · Kraftfull satsning på att utveckla den nya enheten vidare genom organisk tillväxt och strukturaffärer på marknaden. · Omsättning cirka 400 miljoner kronor per år med god lönsamhet. 3i har tillsammans med Euroventures bildat ett nytt bolag som tecknat avtal om att förvärva 100 % av Car-O- Liner och Josam. De två bolagen ingick tidigare i Zetecos affärsområde Riktsystem. Zeteco är ett dotterbolag till finska Partek. Car-O-Liner tillverkar system för att mäta och reparera krockskadade lätta fordon. Huvudkontoret ligger i Kungsör där även tillverkning av produkterna sker. Dotterbolag finns i USA, Storbritannien och Frankrike. I övrigt sker försäljning via distributörer i nära 50 länder över hela världen. Antalet anställda är ca 200 och koncernen omsatte 260 MSEK år 2000. Josam tillverkar och säljer egna konstruerade, patenterade och utprovade produkter för reparation av skadade tunga fordon. Huvudkontoret finns i Örebro med 23 anställda. Bolaget har dotterbolag i Holland, Belgien, Spanien, Polen och Brasilien samt ett nät av agenter i 30 länder. Koncernen omsatte år 2000, ca MSEK 100. Euroventures (genom Baltic Rim Fund och Sjätte AP fonden) och 3i (genom 3i Group plc, 3i Europartners IIIA LP och 3i Europartners IIIB LP) avser att äga 50 % var i det samägda bolaget. Affären är villkorad av godkännande från relevanta konkurrensmyndigheter. Hans Werner, Investment Director, 3i Nordic plc (UK), filial Sverige, rådgivare till 3i Group plc: " Car-O- Liner och Josam befinner sig i en mycket expansiv fas och är redan idag en av de största spelarna i Europa inom sitt område. De två bolagen har ett unikt koncept, en stark marknadsposition och de bästa produkterna på marknaden inom respektive segment" Jens Hansson, Investment Manager, Euroventures Management AB, rådgivare till Baltic Rim Fund och Sjätte AP-fonden: " Denna affär ger Car-O-Liner och Josam en mycket god grund att kraftfullt vidareutveckla sitt koncept och sina produkter. Genom Euroventures och 3i's samarbete får bolaget industriellt inriktade och finansiellt starka ägare." För ytterligare information vänligen kontakta: Hans Werner, 3i Nordic plc (U. K), filial Sverige, rådgivare till 3i Group plc: 08-506 101 83, 070-536 64 53 Jens Hansson, Euroventures Management AB, rådgivare till Baltic Rim Fund och Sjätte AP-fonden: 08-545 131 44, 070-889 91 90 Björn Ramberg, VD Car-O-Liner AB: 0227-412 00, 070-536 62 74 Faktatext 3i Group plc Det internationella investmentbolaget 3i och dess koncernbolag förmedlar kapital, kunskap och kontakter för att skapa och utveckla affärsverksamheter över hela världen. 3i investerar i ett brett spektrum av affärssituationer; från nystartade företag till så kallade "buy-outs" och "buy-ins", med fokus på stora tillväxtmöjligheter och stark företagsledning. 3i investerar, med hjälp av lokala rådgivare, i Europa, USA och Asien. Hittills har 3i totalt investerat mer än 200 miljarder kronor (inklusive saminvesteringsfonder). Under räkenskapsåret till den 31 mars 2001 investerade 3i i genomsnitt (inklusive saminvesteringsfonder) mer än 100 miljoner kr per dag. 3i köpte Atle under våren 2001. Faktatext Euroventures Euroventures är en av Sveriges äldsta och mest erfarna riskkapitalinvesterare. Euroventures grundades 1985 och har sedan starten gjort mer än 40 investeringar. Med ett kapital om drygt en miljard fokuserar Euroventures på expansionskapitalinvesteringar och förvärv av onoterade små och medelstora nordiska företag med goda framtidsutsikter. Placeringarna präglas av ett mycket aktivt ägandeskap där Euroventures djupa industriella kunnande inom både varu- och tjänsteproduktion utgör basen för framgång. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/02/20011002BIT00100/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/02/20011002BIT00100/bit0001.pdf

Om oss

3i är världsledande inom private equity och venture capital. Vi fokuserar på buyouts, growth capital och venture capital och 3i investerar, med hjälp av lokala rådgivare, i Europa, USA och Sydostasien. Våra konkurrensfördelar är vårt internationella nätverk samt styrkan och bredden i 3i's relationer med marknaden. Det bidrar till att vi skapar värden för våra portföljbolag och aktieägare. 3i's buyout verksamhet koncentrerar sig på mellanstora och mindre buyouts i Europa och Sydostasien. 3i's growth capital verksamhet investerar i tillväxtbolag som planerar att expandera organiskt eller via förvärv och 3i's venture capital verksamhet investerar i företag som befinner sig i tidiga skeden. Under verksamhetsåret som sträcker sig till 31 mars, 2004, investerade 3i 1,469 miljoner euro, inklusive parallellinvesteringsfonder.

Dokument & länkar