3i och Industrifonden investerar i MicVac

3i och Industrifonden investerar i MicVac 3i Group plc och Industrifonden investerar i ett första steg sammanlagt 10 miljoner kronor i snabbmatsföretaget MicVac AB. MicVac har utvecklat och patenterat en helt ny metod för tillverkning av färdigmat med mikrovågsteknik. Slutresultatet blir en vakuumförpackad näringsrik mat av hög kvalitet och med god smak. Göteborgsföretaget MicVac AB, som grundades i augusti 2000, erbjuder livsmedelsindustrin en helt ny metod för tillagning, pastörisering och paketering av färdigmat. Tillverkningsprocessen, som sker i ett steg, är kostnadseffektiv och ger maten en lång hållbarhet. - Vi är väldigt positiva till att vi nu får in två seriösa och stabila ägare som 3i och Industrifonden, säger Philip Nordell, VD på MicVac AB. Kapitaltillskottet ger oss en mycket god grund att kraftfullt vidareutveckla vårt koncept och våra produkter. Tillverkningsprocessen baseras på användandet av mikrovågor och en speciell ventil för utsläpp av ånga. Produktionsmetoden härstammar från innovatören och grundaren Joel Haamers tidigare erfarenheter och forskning kring musslor. Metoden är fortfarande under utveckling och pilotprojekt diskuteras för närvarande med ett antal stora livsmedelsföretag såväl på den nordiska som på andra europeiska marknader. Hösten 2002 räknar MicVac med att det finns produkter ute i butik för slutkonsumenten. Företaget har idag 7 anställda. - Marknaden för färdiglagad snabbmat är stor och i en stark tillväxt. MicVac befinner sig i en spännande utvecklingsfas och vi bedömer att de har goda möjligheter att skaffa sig en stark position, säger Magnus Ramström, Investment Manager på 3i Nordic, rådgivare till 3i Group plc. - MicVacs metod svarar väl mot livsmedelsindustrins trend mot högre förädlingsgrad. Bolagets kompetens och affärsupplägg ger det goda förutsättningar att växa till ett mycket lönsamt företag med stor utvecklingspotential, säger Thomas Görling, investeringsansvarig på Industrifonden. 3i och Industrifonden investerar i detta skede 5 miljoner kronor vardera. En tilläggs-investering är inplanerad under våren 2002. Ägare i MicVac är, förutom grundaren och delar av styrelsen Chalmersinvest, Chalmers Innovation, 3i och Industrifonden. För ytterligare information vänligen kontakta: Philip Nordell, VD MicVac AB: 031-772 89 55, 070-540 45 69 Magnus Ramström, 3i Nordic plc, 08-506 101 66, 070-368 84 14 Thomas Görling, Industrifonden, 08-587 919 12, 070-649 19 12 Om 3i Group plc Det internationella private equity bolaget 3i och dess koncernbolag förmedlar kapital, kunskap och kontakter för att skapa och utveckla affärsverksamheter över hela världen. 3i investerar i ett brett spektrum av affärssituationer; från nystartade företag till så kallade "buy-outs" och "buy-ins", med fokus på stora tillväxtmöjligheter och stark företagsledning. 3i investerar, med hjälp av lokala rådgivare, i Europa, USA och Asien. Våren 2001 köpte 3i Atle AB. www.3i.com Om Industrifonden Industrifonden erbjuder tillväxtkapital, kompetens och nätverk till framtidsföretag i hela Sverige. Med över 20 års verksamhet och ett förvaltat kapital på drygt 4 miljarder kronor är vi en av de största och mest erfarna aktörerna på den svenska riskkapitalmarknaden. Industrifonden investerar i små och medelstora företag i de flesta branscher. Vi erbjuder flera olika finansieringsformer - allt från rena projektlån till ägarkapital. www.industrifonden.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/10/20011210BIT00110/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/10/20011210BIT00110/bit0001.pdf

Om oss

3i är världsledande inom private equity och venture capital. Vi fokuserar på buyouts, growth capital och venture capital och 3i investerar, med hjälp av lokala rådgivare, i Europa, USA och Sydostasien. Våra konkurrensfördelar är vårt internationella nätverk samt styrkan och bredden i 3i's relationer med marknaden. Det bidrar till att vi skapar värden för våra portföljbolag och aktieägare. 3i's buyout verksamhet koncentrerar sig på mellanstora och mindre buyouts i Europa och Sydostasien. 3i's growth capital verksamhet investerar i tillväxtbolag som planerar att expandera organiskt eller via förvärv och 3i's venture capital verksamhet investerar i företag som befinner sig i tidiga skeden. Under verksamhetsåret som sträcker sig till 31 mars, 2004, investerade 3i 1,469 miljoner euro, inklusive parallellinvesteringsfonder.

Dokument & länkar