3nine - Industrie Lyon

3nine kommer att ställa ut på mässan Industrie Lyon 2011, mellan den 5-8e april i montern 8N165

 Industrie Lyon är en av de största mässorna i Franrkike för metallbearbetande industrin. Lyon ligger i Rhône-Alpes området, ett område som sysselsätter 650 000 människor och där 11 000 företag är verksamma som tillsammans omsätter 97,5 Miljarder Eur. Därför är mässan en viktigt mötesplats inom industrin.

3nine kommer på mässan att demonstrera våra oljedimavskiljare, Om ni har vägarna förbi är ni givetvis hjärtligt välkomna att besöka oss.

www.3nine.com

Tel: 46 (0) 8-601 35 40, Fax 46 (0) 8-601 35 41,
E-mail: info@3nine.comPostadress: Box 1163, SE-131 27 Nacka Strand

3nine är ett svenskt teknikutvecklingsbolag som utvecklar lösningar för rening av processluft. Den revolutionerande tekniken som är baserad på centrifugalseparering, möjliggör en extremt hög reningsgrad i ett mycket kompakt format. Till skillnad från traditionella tekniker, är 3nines avskiljare förknippade med ett minimum av underhåll.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media