A+ Science Invest, InnovationsKapital och Swedestart investerar 45 miljoner kr i forskningsbolaget Pharmacore AB

[REMOVED GRAPHICS]A+ Science Invest, InnovationsKapital och Swedestart investerar 45 miljoner kr i forskningsbolaget Pharmacore AB. Investeringen säkrar Pharmacores finansiering för att utveckla en ny grupp läkemedel för behandling av vanliga sjukdomstillstånd bland annat magkatarr, funktionella magtarmbesvär och hjärtkärlsjukdom som högt blodtryck och hjärtsvikt. Pharmacore AB baseras på forskning, som gjorts av ledande forskare vid Göteborgs och Uppsala Universitet inom läkemedelskemi-, mage/tarm- och hjärta/kärl-området. Boo Edgar, VD vid A+ Science Invest AB, kommenterar: "Att bilda Pharmacore var ett naturligt steg för att vidareutveckla projektet. Genom den breda kunskap, som nu finns inom Pharmacore, kommer bolaget att kunna upptäcka och utveckla de nya läkemedels-molekylerna till och med konceptstudier i människa. Bildandet av Pharmacore är en av flera bolagsbildningar av projekt inom A+." Tomas Hammargren, styrelseordförande i Pharmacore AB: "Pharmacore befinner sig i en tidig fas av utvecklingen av en helt ny grupp läkemedel. En stark patentsituation, forskare i världsklass och en stor marknadspotential gör Pharmacore till ett mycket intressant bolag att följa framöver. A+ Science Invest, InnovationsKapital och Swedestart är starka finansiärer för det fortsatta forskningsarbetet och bidrar samtidigt till att Pharmacore får tillgång till unik kompetens för affärsutvecklingen." Mikael Brönnegård, InnovationsKapital, och Anders Mertel, Swedestart, menar att Pharmacores grundare tillika forskare har hittat unika angreppspunkter för att reglera mag- och tarmfunktioner, som ger de obehag och symptom som förknippas med dyspepsi och IBS. "Framtagandet av läkemedel inom detta område har en stor potential att hjälpa en mycket stor patientgrupp som idag i princip står utan behandling. Den nya målstruktur (receptor) som forskarna bakom Pharmacore har identifierat, kan även komma att utgöra target vid utveckling av läkemedel för behandling av kardiovaskulära sjukdomar som högt blodtryck och hjärtsvikt. Vi tror att bolaget har de rätta förutsättningarna för att lyckas med framtagande av läkemedel inom dessa områden, vilka kan erbjuda hjälp åt en stor grupp patienter." Göteborg den 12 december 2001 Eventuella frågor besvaras av: Boo Edgar, A+ Science Invest AB (publ) 031-778 2131 eller 0708-888 427 alt. boo.edgar@a-plusscience.com Tomas Hammargren, Pharmacore AB 0706-494 549 alt tomas@hammargren.pp.se Mikael Brönnegård, InnovationsKapital, 08-54 50 14 94 eller 070-299 62 64 alt. mikael.bronnegard@innkap.se Anders Mertel, Swedestart Management AB, 08-545 854 70 eller 0705-791 939 alt anders@swedestart.se A+ Science Invest AB (publ.), bildat 1997, identifierar, värderar, förvärvar, finansierar, utvecklar och kommersialiserar patenterbara uppfinningar som huvudsakligen kommer ur medicinsk, vetenskaplig forskning med fokus på hälsovård. I projektportföljen ingår mer än 30 medicinska och bioteknologiska projekt. Huvudägare är 6:e AP Fonden, Holdingbolaget vid Göteborgs Universitet, Investor Investments Novare Limited, Biofund och Optiomi OY. Ytterligare information om A+ Science Invest AB finns på bolagets hemsida: www.a-plusscience.com InnovationsKapital startade sin verksamhet 1994 och är idag en av Sveriges ledande venture capital aktörer med inriktning på investeringar i unga tillväxtföretag. Verksamheten, som drivs från kontor i Göteborg och Stockholm, är fokuserad på investeringar i Norden inom Information & Communication Technology (ICT) och Healthcare & Life Sciences - branscher som växer snabbt och där nordisk forskning är ledande. Det samlade kapitalet uppgår till 1,7 miljarder SEK och förvaltas i tre fonder med välrenommerade svenska och internationella institutioner som investerare. Ytterligare information om InnovationsKapital finns på bolagets hemsida: www.innkap.se Swedestart Life Science KB är en riskkapitalfond inriktad på långsiktiga minoritetsinvesteringar i utvecklingsbolag inom det medicinska området som har unika möjligheter att lyckas med en global expansion. Swedestart Life Science KB förvaltas av Swedestart Management AB, en av Sveriges mest erfarna och framgångsrika aktörer inriktade på tidiga skeden. Swedestart Management AB förvaltar drygt 1,5 miljarder kronor uppdelat på fyra fonder. Investeringsområden är life science och teknologi. Ytterligare information om Swedestart finns på bolagets hemsida: (www.swedestart.se) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/12/20011212BIT00180/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/12/20011212BIT00180/bit0001.pdf

Dokument & länkar