Delårsrapport januari - september 1999

Delårsrapport januari - september 1999 * Resultatet efter full skatt ökade till 944,3 Mkr (606,4), vilket motsvarar 12:44 kronor (7:99) per aktie. * Substansvärdet per aktie har per den 25 november 1999 beräknats till 203 kronor och efter latent skatt till 180 kronor. Vid utgången av 1998 var motsvarande värden 158 respektive 142 kronor per aktie. * Efter periodens slut har aktierna (33,3 procent) i Vasaterminalen AB, som äger byggnaden World Trade Center i Stockholm, sålts till Hufvudstaden med tillträde den 1 januari 2000. L E Lundbergföretagen AB (publ) Org nr: 556056-8817 Telefon: 08-463 06 00 eller 011-21 65 00 www.lundbergs.se E-post: lundbergs@lundbergs.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/29/19991129BIT00410/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/29/19991129BIT00410/bit0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar