Kvartalsrapport januari - mars 1999

Kvartalsrapport januari - mars 1999 * Resultatet efter full skatt uppgick till 464,5 Mkr (203,7), vilket motsvarar 6:12 kronor (2:68) per aktie. * Substansvärdet per aktie har per den 28 maj 1999 beräknats till 186 kronor och efter latent skatt till 167 kronor. * I februari 1999 avyttrades fastigheter för 885,0 Mkr till Realia med en realisationsvinst efter skatt om 226,6 Mkr. * Under 1999 har ytterligare aktier förvärvats i Cardo och Hufvudstaden. Den 28 maj 1999 uppgick innehavet i Cardo till 28,5 procent av kapitalet och rösterna och i Hufvudstaden till 33,8 procent av kapitalet och 85,2 procent av rösterna. L E Lundbergföretagen AB (publ) Org nr: 556056-8817 Telefon: 08-463 06 00 eller 011-21 65 00 www.lundbergs.se E-post: lundbergs@lundbergs.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/31/19990531BIT00210/bit0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar