A Brand New World får ny asiatisk antennorder

A Brand New World får ny asiatisk antennorder ABNW har fått en antennorder till ett värde av ca 4,3 MSEK. Ordern är en fortsättning på en tidigare order som offentliggjordes under vecka fyrtio. Bakom beställningen ligger ett av världens största elektronikföretag. Antennutveckling ingår som en integrerad del i ABNWs affärsområde Wireless Design House och är en viktig del i utvecklingen av trådlösa nätverk för mobilt Internet. ABNWs utveckling av antenner är en del av bolagets strategi att leverera utrustning för mobilt Internet. Den framväxande tjänstenäringen som kommer i spåren på utbyggnaden av mobila kommunikationsnätverk är beroende av väl utvecklad antennteknologi. Utvecklingen går mot att stödja en allt mer komplex datahantering för trådlösa nätverk inom en rad olika teknologiområden. ABNW har ett antal viktiga patent inom området som man vidare-utvecklar tillsammans med kunder och samarbetspartners. "Antenner är en stöttepelare i utvecklingen av mobilt Internet och det krävs en allt mer komplex teknik inom området. Detta gäller inte bara telefoner utan i ökad omfattning även handdatorer och andra mobila terminaler, här har ABNW en central roll att spela", säger Lars Bergkvist, Affärsområdeschef, ABNW. ABNW har en framstående antennkompetens och unika erfarenheter inom området som grundar sig i företagets historia där man tog fram ett komplett NMT-system, från telefoner till basstationer. Idag applicerar man denna kunskap på modern teknik i nätverk för mobilt Internet. Hit hör bl.a. så kallade 3G tekniker som UMTS och CDMA, men också 4G-teknik i vilken man kombinerar olika tekniker, t ex W-LAN, GSM/GPRS, CDMA och kommande teknologier som t ex HiperLAN. [REMOVED GRAPHICS] A Brand New World bildades 1995 och idag är man 145 anställda, huvudkontoret ligger i Kista. ABNW utvecklar och marknadsför system och produkter för infrastruktur som möjliggör mobilt Internet. Företaget har ett antal patent som bygger på en unik antennkunskap, en mångårig erfarenhet av cellulära nät och tidig utveckling av mobila, trådlösa handterminaler. Genom starka partnerskap och utveckling inom både mjukvara och hårdvara skapar man lösningar för både kompletta mobila kommunikationssystem och för mobil access genom t ex handdatorer. För ytterligare information se www.abrandnewworld.se eller kontakta: Lars Bergkvist, Affärsområdeschef Pål Krüger, VD A Brand New World A Brand New World Tfn: 08-477 99 00 (573) Tfn: 08-477 99 00 (55) Mobil: 0708-35 30 28 Mobil: 0708-35 30 05 lars.berkvist@abrandnewworld.se paul.kruger@abrandnewworld.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/15/20011015BIT00440/bit0003.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/15/20011015BIT00440/bit0003.pdf

Om oss

A Brand New World (fd. Radio Design) är ett kunskapsföretag som utvecklar lösningar inom mobilt internet, mobila radiosystem och datakommunikation, vilket inkluderar såväl produkter, applikationer som tjänster.

Dokument & länkar