A Brand New Worlds nyemission fulltecknad

A Brand New Worlds nyemission fulltecknad Den tidigare offentliggjorda nyemissionen med företrädelserätt för befintliga aktieägare i A Brand New World är genomförd. Emissionen omfattade 5 007 156 aktier och tillför bolaget 100,1 MSEK före emissionskostnader. 15,8 % tecknades med stöd av teckningsrätter. Resterande aktier, 84,2 %, tecknades av garantikonsortiet. Efter genomförd nyemission är Pål Krüger (inkl familj och stiftelse) och Tom Bryant-Meisner (inkl familj och stiftelse) de två största aktieägarna i A Brand New World med ca 17 % respektive ca 14 % av kapital och röster. A Brand New World (publ) fokuserar på att utveckla och marknadsföra system och produkter för infrastruktur som möjliggör mobilt Internet. Företagets teknik gör att den mobila individen alltid kan vara uppkopplad, på sina villkor och till ett lågt pris. Tekniken man använder kan ses som både alternativ och komplement till UMTS, tredje generationens mobiltelefonisystem. A Brand New World har idag ca. 220 medarbetare med huvudkontor i Kista, Stockholm. Dotterbolagen KG Göransson AB, Avantego AB och TransportOnline AS ingår i koncernen. A Brand New World finns, förutom i Sverige, i Norge, Danmark, Polen, Tyskland, Schweiz, Frankrike, Kina och Sydkorea. A Brand New Worlds aktie är noterad på Nya Marknaden vid OM Stockholmsbörsen. För ytterligare information se www.abrandnewworld.com eller kontakta: Jan Arpi, vVD & ekonomichef A Brand New World Tel: 08 - 477 95 87 Mobil: 0706 - 35 74 42 jan.arpi@abrandnewworld.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/01/20010201BIT00490/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/01/20010201BIT00490/bit0002.pdf

Om oss

A Brand New World (fd. Radio Design) är ett kunskapsföretag som utvecklar lösningar inom mobilt internet, mobila radiosystem och datakommunikation, vilket inkluderar såväl produkter, applikationer som tjänster.

Dokument & länkar