Erbjudandet från Wireless House godtogs av ABNW:s aktieägare och konvertibelägare

Erbjudandet från Wireless House godtogs av ABNW:s aktieägare och konvertibelägare Styrelsen i Wireless House AB beslutade igår att fullfölja erbjudandet om aktiebyte, eftersom villkoren om 90% anslutning från såväl ABNW:s aktieägare som dess konvertibelägare uppfyllts. Sedan tidigare är villkoret om godkännande från ABNW:s bolagsstämma uppfyllt - det skedde den 28 november. Wireless House kommer inom kort att fungera som moderbolag i koncernen. Vid anmälningstidens slut hade mer än 90% av ABNW:s aktieägare och konvertibelägare godtagit erbjudandet om utbyte av aktier och konvertibler i ABNW till nyemitterade aktier i Wireless House. Samtliga större institutionella konvertibelägare har accepterat erbjudandet. Utifrån detta fattade Wireless House styrelse igår kväll beslutet att fullfölja erbjudandet trots att finansieringen ännu inte är löst. Acceptansen av budet skapar förutsättningar för att tillföra erforderligt nytt kapital till den nya koncernen. Detta arbete pågår men är ännu inte klart, och målbilden är att tillföra koncernen 50-100 MSEK, dvs. densamma som angavs när erbjudandet presenterades den 12 november. Efter fullföljande av budet blir det egna kapitalet per aktie i ABNW ca 3 SEK. Styrelsen har dessutom beslutat om ett erbjudande till ABNW:s övriga fordringsägare om att t.o.m. 31 januari 2002 kvitta sina fordringar mot aktier i Wireless House på samma villkor som erbjudits konvertibelägarna i ABNW. I syftet att öka fokuseringen har beslutats att avyttra affärsområdet Wireless Medical omfattande ca 27 personer samt Thinworksprojektet omfattande ca 14 personer. "Uppslutningen kring omstruktureringen är glädjande, det gör det möjligt att forma Wireless House till ett framgångsrikt produkt- och tjänsteutvecklingsbolag i centrum av den omvandling som nu sker i tele- och datakommunikationsområdet", säger Pål Krüger, VD i Wireless House. A Brand New World bildades 1994 och har 139 anställda, huvudkontoret ligger i Kista. ABNW utvecklar och marknadsför system och produkter för infrastruktur som möjliggör mobilt Internet. Företaget har ett antal patent som bygger på en unik antennkunskap, en mångårig erfarenhet av cellulära nät och tidig utveckling av mobila, trådlösa handterminaler. Genom starka partnerskap och utveckling inom både mjukvara och hårdvara skapar man lösningar för kompletta mobila kommunikationssystem och för mobil access genom t ex handdatorer. För ytterligare information se www.abrandnewworld.se eller kontakta: Pål Krüger, VD Jan Arpi, vVD/CFO A Brand New World A Brand New World Tfn: 08-477 99 00 (55) Tfn: 08-477 99 00 (587) Mobil: 0708-35 30 05 Mobil: 0706-35 74 42 paul.kruger@abrandnewworld.se Jan.arpi@abrandnewworld.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/21/20011221BIT00690/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/21/20011221BIT00690/bit0001.pdf

Om oss

A Brand New World (fd. Radio Design) är ett kunskapsföretag som utvecklar lösningar inom mobilt internet, mobila radiosystem och datakommunikation, vilket inkluderar såväl produkter, applikationer som tjänster.

Dokument & länkar